Til hovedinnhold

Musikk og synsnedsettelser

Grafisk notasjon

Grafisk notasjon kan supplere lytting til musikk, være et verktøy i komponering eller brukes som skriftlig instruksjon til utøving av musikk. Grafisk notasjon kan framstilles gjennom grafiske linjer for å notere og beskrive tonehøyde, eller med prikker til å notere og beskrive takt eller rytme.

For noen elever vil grafiske fremstillinger være utilgjengelig fordi de kun er visuelle. Dette kan tilpasses taktilt:

  • linjene som beskriver tonehøyde, kan markeres med en fysisk tråd som går opp og ned med tonehøyden
  • ulike grafiske figurer kan plasseres i forhold til hverandre i tråd med tonehøyden
  • takt, rytme, volum eller dynamikk kan markeres med ulik tykkelse eller avstand mellom de grafiske figurene

Grafisk notasjon kan også gjøres tilgjengelig med taktile bilder i punktskrift eller på svellpapir.

Side 6 av 18