Til hovedinnhold

Musikk og synsnedsettelser

Visuelle noter

Visuelle noter

Taktilt og visuelt hefte som kan brukes av både seende og de med nedsatt syn.

Heftet kan være nyttig både for lærere som har en blind elev i klassen og elever som leser punktskrift. Det inneholder tegn som forekommer i musikklærebøker for grunnskolen. Taktil lesbarhet er prioritert.

Heftet er ment slik at eleven som leser punktskrift kan sammen med seende lærer og medelever få et forhold til visuelle musikknoter. Denne ressursen er spesielt nyttig fordi den kan brukes uavhengig om man kan punktskrift eller ei. Men det er heller ingen ulempe å kunne punktskrift. Heftet sammenligner punktnoter og visuelle musikknoter.

Heftet kan brukes i klasserommet for alle elever, både seende og de med nedsatt syn i innlæringen av musikknoter.

Ressursen er i papirpunkt og visuell skrift. For å kunne skrive den ut må man ha en printer som printer punkter og visuell skrift på samme side. Statped printer og sender på bestilling.

Boka kan bestilles her.

Side 11 av 18