Å lese | www.statped.no

Opplæring i hjelpemiddelteknologi for synshemmede

Å lese

I dette kapitlet tar vi i hovedsak for oss ferdighetsmålene i temaet Spesialutstyr og spesialprogrammer i Veileder for opplæring i punktskrift m.m. www.udir.no

En elev som er blind eller sterkt svaksynt, får ikke samme oversikt over teksten som normalt seende elever. Dette gjelder både når eleven leser punktskrift på leselist, med kunstig tale og med forstørring. Eleven får bedre oversikt ved å innarbeide gode ferdigheter i å bruke spesialprogramvare og spesialutstyr.

Side 11 av 38

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!