Til hovedinnhold

Bruk av tekniske hjelpemidler ved synsnedsettelser

Å lese

I dette kapitlet tar vi i hovedsak for oss ferdighetsmålene i temaet Spesialutstyr og spesialprogrammer i Veileder for opplæring i punktskrift m.m. Veileder om opplæring i punktskrift, mobilitet og bruk av tekniske hjelpemidler.

En elev med blindhet eller sterk svaksynthet, får ikke samme oversikt over teksten som normalt seende elever. Dette gjelder både når eleven leser punktskrift på leselist, med syntetisk tale og med forstørring. Eleven får bedre oversikt ved å innarbeide gode ferdigheter i å bruke spesialprogramvare og spesialutstyr.

Side 11 av 39