Lese auditivt | www.statped.no

Opplæring i hjelpemiddelteknologi for synshemmede

Lese auditivt

Mange elever med nedsatt syn leser auditivt som et supplement eller alternativ til å lese taktilt eller visuelt. For å lese auditivt, bruker eleven datautstyret til å få lest opp tekst eller han hører en DAISY-bok. Noen elever opplever auditiv lesing som en god måte å lese på, mens andre har vanskeligere for å konsentrere seg om det som blir lest opp. Dette er det viktig å ta hensyn til:

 • For å få godt utbytte av auditiv lesing, er det viktig at eleven får tid til å venne seg til denne måten å lese på.
 • Når du leser auditivt, kan du bare høre et ord av gangen, Leseren får mindre oversikt enn ved andre måter å lese på.
 • Det er lett å bli forstyrret av andre hørselsinntrykk.
 • Stavefeil og grammatiske feil kan være vanskelige å fange opp.
 • Det kan være vanskelig å lære språk når du primært leser ved hjelp av tale.

For at eleven skal kunne lese auditivt i klassen uten å forstyrre andre, kan han bruke en øretelefon på det ene øret. Da kan eleven samtidig høre hva som foregår i klassen.

Datautstyr med tale

Det er skjermleserprogrammet som bestemmer hva talen skal si. Enkelte forstørringsprogram tilbyr også tale, men da gjerne begrenset til opplesing av teksten i et dokument eller liknende. Når du bruker tale ved hjelp av en skjermleser, får du opplest tekst i dokumenter eller på nettsider. Du vil også få informasjon om skjermbildet som har fokus. Dette kan være til hjelp for å få oversikt over og kunne navigere i skjermbildet.

Eleven må forstå informasjonen talen gir, og nytten den har. Det er særlig viktig å være oppmerksom på at:

 • Skjermleserne har et standardoppsett som er beregnet på nybegynnerne. Det betyr at brukeren får mye informasjon. Det kan være vanskelig å få med seg alt.
 • Lærer og elev bør gå gjennom innstillingene i skjermleseren sammen, og velge hvilket nivå på tilbakemeldingene fra talen som er tilstrekkelig.
 • Eleven trenger kanskje mer informasjon når han arbeider i et program han ikke kjenner. Da kan detaljnivået på tale økes fra innstillingene i skjermleseren. Det kan reduseres igjen når eleven har blitt kjent med programmet.

Gå til Innstillinger og gjør deg kjent med skjermleseren og/eller forstørringsprogrammet dere bruker.

Avbryte talen

Når skjermleseren starter og talen er på, vil talen gi informasjon så snart det skjer noe på skjermen. Informasjonen er ikke alltid relevant for det eleven er opptatt av. Derfor er det ofte behov for raskt å kunne avbryte talen.

I de fleste skjermlesere og i ZoomText kan talen avbrytes ved å trykke venstre Ctrl-tast.

Slå tale av og på

Dersom skjermleserprogrammet også brukes til forstørring og/eller punktskrift på leselist, kan det være behov for å slå talen av og på. Dette gjøres slik:

 • JAWS: Ins+Mellomrom, s (av og på)
 • SuperNova: Ctrl+0 (null på tallrekka over bokstavene) (av og på)
 • NVDA: Ins+s
 • ZoomText: CapsLock+Alt+Enter
Lese linje, setning, ord og tegn

For å spare tid og energi, må eleven ha kontroll på hvilken tekst han er ute etter. Skal eleven for eksempel redigere tekst, må han raskt kunne finne setningen eller ordet han skal rettes. Å bruke pil ned for å lese en hel linje, er ofte en mindre målrettet strategi enn å bruke kommandoer for å lese neste setning eller neste ord.

Når du er i et dokument og trykker pil ned for å bytte linje, vil talen lese hele linjen du kommer til. Ved å fortsette å trykke pil ned, kan du lese linje for linje.

I de fleste skjermleserne er det kommandoer for å lese neste/forrige setning: 

 • JAWS: Alt+Pil ned/Pil opp
 • SuperNova: CapsLock+. (punktum)/CapsLock+, (komma)
 • NVDA: Alt+Pil ned/Pil opp

For å lese forrige/neste ord trykker du Ctrl+Pil høyre/Ctrl+Pil venstre

Et og et tegn kan leses ved å trykke Pil høyre/Pil venstre.

Starte sammenhengende lesing

For at talesyntesen skal lese fra markørposisjon til slutten av dokumentet:

 • JAWS: Ins+Pil ned
 • (Se forøvrig Tillegg > Litt om JAWS > Tastatur s. 58).
 • SuperNova: Numerisk +
 • NVDA: Ins+Pil ned
 • ZoomText: CapsLock+Alt+r (Appreader)

Når du har begynt å lese fra markørposisjon, vil markøren flytte seg linje for linje etter hvert som talen leser. Du kan avbryte talen når som helst ved å trykke venstre Ctrl-tast. Dersom du stopper talen for å rette noe, vet du ikke nøyaktig hvor i teksten markøren befinner seg. Bruk Pil opp/ned eller Pil venstre/høyre for å finne teksten som skal rettes. Husk også at du kan bruke Ctrl+Pil høyre/venstre for å bevege deg fram/tilbake i teksten, og Home/End for å gå til begynnelsen/slutten av linja.

Tittel på vindu

Elever som bruker talen til å orientere seg i skjermbildet, kan ha problemer med å vite hvilket program, dokument eller dialogboks som har fokus. Da er det nyttig å få lest opp tittelen på det aktive vinduet:

 • JAWS: Ins+t
 • SuperNova: Numerisk 7
 • NVDA: Ins+t
Talehastighet

Når du skumleser, kan hastigheten være høyere enn om du skal lese mer grundig. Hastigheten økes eller reduseres slik:

 • JAWS: Ctrl+Alt+Page Up/Ctrl+Alt+Page Down
 • SuperNova: Ctrl+Shift+omvent skråstrek/Ctrl+Shift+pluss (+)
 • NVDA: Gjøres fra NVDAs kontrollpanel, som nås med NVDA+n
 • ZoomText: CapsLock+Alt+Pil opp/ned
Nivå på gjengivelse av tegn

Når du leser ordinær tekst, er det forstyrrende hvis talen leser tegn som komma, punktum og spørsmålstegn. Hvis du leser korrektur eller hvis teksten inneholder matematiske uttrykk eller kjemiske formler, er det derimot viktig å få med alle tegn. I skjermleserne kan du bestemme nivået for opplesing av tegn. Se Innstillinger

Bytte språk

For å få opplest tekst på fremmedspråk med riktig uttale, må du aktivere en talesyntese med det aktuelle språket. De fleste skjermlesere er satt opp til å bytte språk automatisk hvis de har flere språk installert. Automatisk bytte av språk skjer ut fra koder i dokumentet. Av og til er dokumentet feilkodet, slik at feil språk blir brukt. For å unngå dette, kan du slå av automatisk språkdetektering i skjermleseren, se Innstillinger.

Du kan bytte språk manuelt:

Navigere mellom strukturelle elementer i et dokument

Skjermleserne har kommandoer for å gå direkte til elementer som neste/forrige overskrift, tabell, liste osv.
Du aktiverer først en egen modus i skjermleseren (virtuelt modus / lesemarkør):

 • JAWS: Ins+z (på/av)
 • Supernova: Num <stjerne> (på) / Num <minus> (av)
 • NVDA: Ins+z (på/av)

Deretter bruker du bokstaver som h/Shift+h for å gå til neste/forrige overskrift (h = heading), t/Shift+t for å gå til neste/forrige tabell osv. Hurtigtastene er de samme som brukes på Internett.

I SuperNova kan du dessuten bruke CapsLock som en shift-tast, i stedet for å bytte til den spesielle modusen. Du kan f.eks. gå til neste/forrige overskrift med CapsLock+h / CapsLock+Shift+h.

Både med JAWS og SuperNova kan du samle overskrifter i en liste. Du kan bla i listen med piltaster eller ved å skrive første eller noen få bokstaver i overskriften. Du kommer til en overskrift ved å trykke Enter. Funksjonen er nyttig dersom du vet hvilken overskrift du skal til.

 • JAWS: Ins+F6
 • Supernova: CapsLock+2

Tips til deg som lærer;Bruk en tekst fra en aktuell lærebok. Les teksten med tale. Begynn med å lese 5-10 linjer. Øk til 10-20 linjer og etter hvert til flere linjer. Svar på spørsmål knyttet til teksten eleven nettopp har lest.

Lese auditivt med forstørring i SuperNova og ZoomText

Teksten nedenfor må ses i sammenheng med kapitlet Datautstyr med tale.

SuperNova

Dokumentleser: Funksjonen er spesielt nyttig for den som bruker stor forstørring fordi du slipper å navigere horisontalt i skjermbildet for å lese. Dokumentleser henter tekstinnholdet inn i et eget vindu der teksten brekkes om slik at du uansett forstørringsgrad ikke får linjer som går utenfor vinduet.
I Dokumentleser er det mulig å velge forgrunns- og bakgrunnsfarge i et eget fargeoppsett.

 • Start Dokumentleser: CapsLock+Num <pluss>
 • Pause/Les: Mellomrom
 • Avslutte: Esc
 • Forstørring opp/ned: Ctrl+Num <pluss> / Ctrl+Num <minus>
 • Fargeoppsett: Alt+o
ZoomText

ZoomText har tre alternativer for å lese tekst: Appreader, Tekstvisning og SpeakIt. Hurtigtastene som presenteres, gjelder for ZoomText 11 og senere versjoner. 

Hurtigtaster som gjelder alle tre alternativene:

 • Stemme på/av: CapsLock+Alt+Enter
 • Justere talehastighet: CapsLock+Alt+Pil opp/Pil ned

Appreader: Leser fortløpende fra markør. Når Appreader er aktiv, kan du også få lest opp ord, setninger, avsnitt og sider.Appreader: Leser fortløpende fra markør. Når Appreader er aktiv, kan du også få lest opp ord, setninger, avsnitt og sider.

 • Starte Appreader: Alt+CapsLock+r
 • Pause/Les: Enter
 • Avslutte: Esc
 • Neste/forrige ord: Ctrl+Pil høyre/venstre
 • Neste/forrige setning:  Pil høyre/venstre
 • Neste/forrige avsnitt: Pil ned/opp
 • Neste/forrige side: Page down / Page up

Tekstvisning: Funksjonen er spesielt nyttig for den som bruker stor forstørring fordi du slipper å navigere horisontalt i skjermbildet for å lese. Tekstvisning henter tekstinnholdet inn i et eget vindu der teksten brekkes om slik at du uansett forstørringsgrad ikke får linjer som går utenfor vinduet.
Tekstvisning starter i Sufflørmodus, men du kan bytte til Tikkermodus. Da vises teksten bare på en linje. Etter hvert som talen leser, vil teksten gli mot venstre slik at ny tekst etter hvert kommer til syne og leses opp.

 • Starte Tekstvisning: CapsLock+Alt+t
 • Pause/Les: Enter
 • Avslutte: Esc
 • Justere talehastighet: Ctrl+Num <pluss>/<minus>
 • Tikker modus: t
 • Sufflør modus: s
 • Forstørrelse opp/ned: CapsLock+Pil opp/ned

SpeakIt: Brukes til å få lest opp tekst med mus. SpeakIt leser det musen peker på eller teksten som er markert.

 • Starte SpeakIt: CapsLock+Alt+s
 • Avslutte SpeakIt: Høyre musetast

Lese lydbøker i DAISY-format

Lydbøker til skolebruk produseres i DAISY-format. De kan lastes ned fra nlb.no. Lydbøkene spilles av med en DAISY-spiller, en app til smarttelefon eller nettbrett eller med programvare på datamaskinen.

Les mer om skolelydbok.

Side 12 av 38

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!