Til hovedinnhold

Bruk av tekniske hjelpemidler ved synsnedsettelser

Fusion

Du kan endre innstillinger i Fusion fra Fusion kontrollpanel (Ctrl+CapsLock+U). For å navigere i kontrollpanelet velger du ført fane med Ctrl+Tab og velger deretter ønsket kontroll med Pil høyre/venstre.

Når du har funnet innstillingene som fungerer best, kan du lagre dem:

 1. Åpne Fusion kontrollpanel: Ctrl+CapsLock+U
 2. Åpne Fusion-meyen: Alt+F
 3. Gå til og velg Konfigurasjoner: Pil ned etterfulgt av Enter
 4. Velg Lagre som standard: Enter

Visuelle innstillinger

Fargeforbedringer

Å endre farger på skjermen, kan ha stor betydning for lesbarhet og utholdenhet. Mange elever med svaksynthet har en eller annen grad av lysømfintlighet. For dem kan det gi gode resultater å endre hvit skjermbakgrunn til for eksempel sort eller blå. Det finnes mange fargekombinasjoner og andre tilpasningsmuligheter. Sammen med eleven er det viktig å finne det som fungerer best. La eleven få prøve innstillingene over tid, og gjør forandringer og justeringer ved behov.

Bruke og endre fargeforbedringer:

 1. Åpne Fusion kontrollpanel: Ctrl+CapsLock+U
 2. Velg fanen Forstørrer: Ctrl+Tab
 3. Velg kontrollen Farge: Pil høyre/venstre
 4. Aktiver/deaktiver fargeforbedringer: Enter
 5. For å velge type forbedring eller endre innstillingene: Pil ned

Du kan dessuten aktivere/deaktivere Fargeforbedringer med CapsLock+C.

Musepeker

Elever med sterk svaksynthet er tjent med å bruke hurtigtaster. Det vil likevel være situasjoner der det er mest hensiktsmessig å bruke mus eller en kombinasjon av hurtigtaster og mus. Det er viktig å velge en musepeker som er godt synlig for eleven.

Bruke og endre pekerforbedringer:

 1. Åpne Fusion kontrollpanel: Ctrl+CapsLock+U
 2. Velg fanen Forstørrer: Ctrl+Tab
 3. Velg kontrollen Peker: Pil høyre/venstre
 4. Aktiver/deaktiver pekerforbedringer: Enter
 5. For å velge type forbedring eller endre innstillingene: Pil ned

Markør

Elever med svaksynthet har ofte problemer med å se hvor markøren befinner seg. Da kan det være lurt å tilpasse markøren slik at den er lettere å se.

Bruke og endre markørforbedringer:

 1. Åpne Fusion kontrollpanel: Ctrl+CapsLock+U
 2. Velg fanen Forstørrer: Ctrl+Tab
 3. Velg kontrollen Markør: Pil høyre/venstre
 4. Aktiver/deaktiver markørforbedringer: Enter
 5. For å velge type forbedring eller endre innstillingene: Pil ned

Taleinnstillinger

Du endrer taleinnstillinger i fanen Leser.

Talehastighet

Du justerer talehastigheten med valget Hastighet. Du kan også bruke hurtigtastene Alt+CapsLock+Pil ned/opp.

Tastaturekko

Du kan også endre tastaturekko eller skriveekko fra kontrollpanelet:

 1. Åpne Fusion kontrollpanel: Ctrl+CapsLock+U
 2. Velg fanen Leser: Ctrl+Tab
 3. Velg kontrollen Tastatur: Pil høyre/venstre
 4. Aktiver/deaktiver skriveekko: Enter
 5. For å velge type skriveekko: Pil ned

Du kan også bruke hurtigtasten CapsLock+Alt+K for å bytte mellom de ulike alternativene for skriveekko.

Bytte språk

Bytte av språk og stemmeprofil er beskrevet i kapitlet Bytte språk under innstillinger for JAWS.

Side 30 av 39