ZoomText | www.statped.no

Opplæring i hjelpemiddelteknologi for synshemmede

ZoomText

Du endrer innstillinger i ZoomText fra ZoomText verktøylinje. Du aktiverer verktøylinjen med Ctrl+Caps+u, og navigerer i den ved først å trykke Alt, og deretter Pil høyre/venstre eller bokstav som er understreket. Bruk Tab/Shift+Tab for å flytte til neste/forrige element i en fane.

Når du har funnet innstillingene som fungerer best, kan du lagre dem:

 • Trykk Ctrl+CapsLock+u for å åpne ZoomText verktøylinje
 • Trykk Alt og deretter z for å aktivere ZoomText-fanen
 • Velg Konfigurasjoner
 • Velg Lagre som standard

Visuelle innstillinger

Fargeinnstillinger

Å endre farger på skjermen, kan ha stor betydning for lesbarhet og utholdenhet. Mange svaksynte har en eller annen grad av lysømfintlighet. For dem kan det gi gode resultater å endre hvit skjermbakgrunn til for eksempel sort eller blå. Det finnes mange fargekombinasjoner og andre tilpasningsmuligheter. Sammen med eleven er det viktig å finne det som fungerer best. La eleven få prøve innstillingene over tid, og gjør forandringer og justeringer ved behov. Velg fanen Forstørring i ZoomText verktøylinje. Velg deretter Farge, som ligger under kategorien Skjermforbedring. Valget Farge er en splittknapp, og du kan trykke:

 • Mellomrom for å aktivere/deaktivere Fargeforsterkning
 • Pil ned for å velge oppsett fra menyen
 • Pil høyre/venstre for å vise/skjule undermenyer.

Du kan dessuten aktivere/deaktivere Fargeforsterkninger med CapsLock+c.    

Musepeker

Sterkt svaksynte er tjent med å bruke hurtigtaster. Det vil likevel være situasjoner der det er mest hensiktsmessig å bruke mus eller en kombinasjon av hurtigtaster og mus. Det er viktig å velge en musepeker som er godt synlig for eleven.

Du finner valget Peker under kategorien Skjermforbedring i ZoomText verktøylinje i fanen Forstørring. Peker er en splittknapp, og du kan trykke:

 • Mellomrom for å aktivere/deaktivere pekerforsterkning
 • Pil ned for å velge oppsett
 • Pil høyre/venstre for å vise/skjule undermenyer

Markør

Svaksynte har ofte problemer med å se hvor markøren befinner seg. Da kan det være lurt å tilpasse markøren slik at den er lettere å se. Velg Markør under kategorien Skjermforbedring i fanen Forstørring. Markør er en splittknapp, og den fungerer på samme måte som forklart i avsnittet over om Musepeker.

Taleinnstillinger

Du endrer taleinnstillinger i fanen Leser.

Talehastighet

Du justerer talehastigheten med valget Talefrekvens. Du kan også bruke hurtigtastene Alt+CapsLock+Pil ned/opp.

Tastaturekko

Ved bruk av kontrollpanel:

 1. Gå til fanen leser
 2. Velg tastatur og trykk Pil ned.
 3. Juster tastaturekkoinnstillingene etter ønske.
 4. Klikk OK

Du kan også bruke hurtigtasten CapsLock+Alt+k for å bytte mellom de ulike alternativene.

Bytte språk

Ved bruk av kontrollpanel:

 1. Gå til fanen Leser
 2. Naviger til stemme og trykk Pil ned
 3. Velg innstillinger og velg fanen stemmer
 4. Pass på at Aktiver tale er avkrysset
 5. Velg ønsket Synthesizer
 6. For å teste synthesizer innstillingene, skriv noe tekst i Eksempeltekst-boksen, og klikk Uttal eksempel.
 7. Klikk OK.

Side 30 av 38

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!