Til hovedinnhold

Bruk av tekniske hjelpemidler ved synsnedsettelser

Internett, e-post, regneark og presentasjonsprogram

I dette kapitlet tar vi i hovedsak for oss ferdighetsmålene i temaet Internett, e-post, regneark og presentasjonsprogram i Veileder for opplæring i punktskrift m.m.

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialpedagogiske-fagomrader/synsnedsettelser/opplaring-i-punktskrift-tekniske-hjelpemidler-og-mobilitet/

Side 15 av 39