e-post | www.statped.no

Opplæring i hjelpemiddelteknologi for synshemmede

e-post

For blinde og svaksynte er det lite effektivt å bruke webmail for å lese e-post i en nettleser. Det krever langt flere tastetrykk enn å bruke et tradisjonelt e-postprogram som f.eks. Microsoft Outlook. Outlook viser innboksen i en liste du kan bla i med piltasten. Det finnes hurtigtaster for de vanligste funksjonene som å skrive ny, besvare og slette e-post.

Outlook

Skrive og sende e-post

Du kommer inn i dialogboksen Ny melding ved å trykke Ctrl+n. Fokus er da i Til-feltet der du kan skrive inn e-postadresse eller navn til mottakeren. Vil du oppgi flere mottakere, må du skrive inn et semikolon før du fortsetter med neste navn/adresse.

I dialogen bruker du Tab og Shift+Tab for å flytte fokus til de andre feltene. Her har du både et Til- og Kopi-felt der du kan skrive inn navn/adresse og en Til- og en Kopi-knapp. Trykker du på en av knappene, kommer du inn i en dialogboks der du kan søke etter navn. Når du har fylt ut Til og Emne, trykker du igjen Tab for å flytte fokus til redigeringsfeltet til selve meldingen. Har du behov for å gå tilbake til et av feltene i meldingshodet, trykker du Shift+Tab.

Trykk Alt+s for å sende meldingen.

Lese, slette og besvare e-post

Du blar mellom e-postmeldingene i innboksen med Pil ned/opp. Trykk Enter for å åpne en melding, og Esc for å lukke den. Les meldingen med leselisten eller talen på vanlig måte. Du kan utforske meldingshodet ved å trykke Shift+Tab. Der finner du bl.a. Til- og Kopi-mottakere av meldingen. Har meldingen vedlegg, vil det første feltet du kommer til være feltet som viser vedleggene. Vedleggene er organisert i et rutenett. Hvis meldingen har flere vedlegg, må du bruke Pil høyre/venstre/ned/opp for å bla mellom vedleggene. For å åpne et vedlegg, kan du trykke Win2 og velge Åpne.

JAWS har hurtigtasten Ins+a for å sette fokus på feltet Vedlegg. Med SuperNova kan du bruke CapsLock+a for å lage en liste over vedlegg.

Vil du slette en melding, gjør du dette ved å bla til den og trykke Del.

For å besvare meldingen, trykker du enten:

  • Ctrl+r for å kun svare til avsender, eller
  • Ctrl+Shift+r for å svare til avsender og mottakere/kopimottakere

Skriv deretter svaret ditt, og send meldingen med Alt+s

For å bytte til en annen mappe enn innboksen, trykker du Ctrl+y og velger ønsket mappe med Pil ned/opp eller ved å skrive inn de første bokstavene i mappenavnet.

Lime inn en lenke i en e-post

For å lime inn en lenke i en e-post, må du først bruke nettleseren og finne siden du vil lenke til. Trykker duCtrl+l i nettleseren, vil fokus havne i adressefeltet, og adressen til gjeldende side er markert. Trykk Ctrl+c for å kopiere adressen til utklippstavlen. Du limer inn lenken med Ctrl+v når du har fokus i meldingen du skriver.

Lage e-post med vedlegg

Det finnes flere måter å sette inn vedlegg på. Den vanligste framgangsmåten tar utgangspunkt i redigeringsfeltet der du skriver meldingsteksten:

  1. Trykk Alt for å flytte markøren til Båndet.
  2. Trykk Pil høyre/venstre til fanen Sett inn. Trykk Tab til Legg ved fil.
  3. Trykk Enter for å åpne menyen for alternativer.
  4. Trykk Pil ned for å bla i lista Nylige elementer, finn aktuell fil og bekreft med Enter.
  5. Om filen du vil legge ved ikke er i Nylige elementer, trykk Pil opp til Bla gjennom denne PC-en.
  6. Dialogboksen Sett inn fil åpnes. Denne ligner på Words dialogboks Åpne og Lagre som.
  7. Trykk Shift+Tab to ganger for å flytte markøren til fillisten.
  8. Naviger til fila du vil legge ved meldingen, og trykk Enter for å bekrefte valget. Markøren kommer nå tilbake til meldingen din, og fila du valgte ligger som vedlegg.

En metode som kanskje er raskere, er å merke en eller flere filer f.eks. i Windows utforsker, og så lime inn med Ctrl+v i redigeringsfeltet for meldingsteksten.

Du kan også åpne Filutforskeren og merke filene du vil sende, og deretter trykke Win2(høyreklikke) for å åpne hurtigmenyen. I denne finner du valget Send til e-postmottaker.

Side 17 av 38

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!