Internett | www.statped.no

Opplæring i hjelpemiddelteknologi for synshemmede

Internett

Å bruke Internett med skjermleser, er ganske annerledes enn å bruke Internett som seende. Med en skjermleser får du ikke informasjon om inndelinger i skjermbildet som innhold i spalter, plassering av menyer osv. Skjermleseren gir heller ikke informasjon om hva som er «blikkfang» på siden. I stedet må du selv lete etter elementer av interesse ved å gi kommandoer til skjermleseren. Med kommandoene navigerer du til overskrifter, redigeringsfelt tabeller, lenker osv.

For svaksynte som hovedsaklig bruker forstørring, vil det å arbeide i en nettleser stort sett fungere på samme måte som å bruke Word eller andre programmer med forstørringsprogrammet. På nettet er det viktigere enn ellers å raskt kunne veksle mellom stor forstørring for å lese, og mindre forstørring for å få oversikt. Se kapittelet Lese visuelt s.23.

Videre i dette kapittelet forklarer vi kort hvordan du bruker Internett med skjermleser og forstørringsprogram. Vi gir også noen tips til hvordan du og eleven kan arbeide med å bruke Internett med skjermleser og forstørring.

For ytterligere informasjon viser vi til heftene:

 • Internet Explorer og JAWS 15 og 16
 • Internet med skjermleseren Supernova

Hvilke nettlesere kan brukes?

Internet Explorer har den mest gjennomarbeidede støtten i skjermleserne og forstørringsprogrammene. Listen nedenfor viser også andre alternativ. Hva som fungerer, endres stadig med oppdateringer av nettlesere og skjermleser/forstørringsprogram.

 • Med JAWS og NVDA kan du bruke Internet Explorer, Google Chrome og Mozilla Firefox. Støtte for Microsoft Edge, som kom med Windows 10, er under utvikling. Den er delvis tilgjengelig i JAWS versjon 2018 og NVDA.
 • Med SuperNova kan du bruke Internet Explorer. SuperNova v.17 har dessuten støtte for Google Chrome.
 • Med ZoomText kan du bruke Internet Explorer, Mozilla Firefox og Google Chrome.

Inntil støtte for Microsoft Edge er tilfredsstillende, er det viktig å velge en annen nettleser som standard nettleser i Windows. Se Valg av standard nettleser under Innstillinger.

Internett med skjermleser

Når du leser en nettside med skjermleser, vil skjermleseren presentere siden som om det var et dokument i en tekstbehandler. Du kan lese siden f.eks. linje for linje med Pil ned. Funksjonen kalles virtuelt modus (JAWS) eller lesemarkør (SuperNova). I virtuelt modus / lesemarkør kan du ikke skrive. I denne modusen benyttes bokstavene for å gi kommandoer for å navigere til bestemte elementer. Noen eksempler er:

 • neste/forrige overskrift: h/Shift-h
 • neste/forrige redigeringsfelt: e/Shift-e
 • neste/forrige tabell: t/Shift-t
 • neste/forrige tekst som ikke er lenke: n/Shift-n

For å skrive, må skjermleseren settes i skjemamodus (JAWS) eller interaktivt modus (SuperNova). I noen tilfeller bytter skjermleseren modus automatisk. Dette blir annonsert av skjermleseren. Står du i et redigeringsfelt, og du har behov for å bytte til skjemamodus / interaktivt modus manuelt, trykker du Enter. Deretter kan du begynne å skrive. Har du behov for å bytte tilbake til virtuelt modus / lesemarkør, kan du trykke Esc.

Uansett modus kan du trykke Tab/Shift+Tab for å gå til neste/forrige lenke, og Ctrl+l for å sette fokus på adresselinjen der du kan oppgi en URL.

Når en nettside er lastet, vil skjermleseren gi beskjed om antall lenker, overskrifter, tabeller osv. den finner på siden. Dette er informasjon kun talen gir. Det er derfor nødvendig å ha talen på når du er på nettet. Informasjonen om de ulike elementene forteller hvordan strukturen på siden er, og hva du kan forvente å finne.

En skjermleser med standardoppsett begynner ofte å lese fra toppen etter at den har gitt beskjed om hvilke elementer den fant på siden (gjelder ikke SuperNova). Mange sider begynner med menyer og lenker. Derfor ønsker vi vanligvis ikke å starte fra toppen. Innholdet vi er ute etter finner vi gjerne under en overskrift. Når skjermleseren har meldt fra om elementene den har funnet, kan det derfor være lurt å stoppe talen med Ctrl. Deretter kan du gå til første overskrift ved å trykke h. Så kan du utforske innholdet under, enten ved å lese på leselisten, eller ved å bruke Pil ned og lese med talen.

Kommer du til en lenke, vil skjermleseren melde fra om det. Leselisten vil vise lenken med punkt 7 og 8 eller punkt 8, forutsatt at funksjonen ikke er slått av (se Innstillinger). Har du fokus på en lenke, kan du enten trykke en markørhentetast eller Enter for å aktivere den. Vil du gå tilbake til siden du kom fra, trykker du Alt+Pil venstre.

Er du ute etter en bestemt lenke, f.eks. Sport i en avis, kan du bruke en listefunksjon skjermleserne har:

 • JAWS: Lenkeliste = Ins+F7
 • SuperNova: Lenkeliste = CapsLock+1
 • NVDA: Lenkeliste = Ins+F7

I lenkelisten kan du skrive de første bokstavene i Sport, f.eks. sp for å finne Sport, og du bekrefter med Enter.

Velge i en kombinasjonsboks

I mange skjema finner du kombinasjonsbokser der du kan eller må velge en verdi. Du finner et eksempel på kurs.statped.no, der kombinasjonsboksen Tema kan brukes for å begrense søket:

 1. Trykk c for å sette fokus på kombinasjonsboksen
 2. Trykk Enter for å sette skjermleseren i skjemamodus / virtuelt modus
 3. Trykk Alt+Pil ned for å åpne kombinasjonsboksen, og velg deretter med Pil ned/opp
 4. Bekreft med Enter

Internett med forstørringsprogram

Når du bruker Internett med forstørringsprogram, er det naturlig å bruke mus for å navigere. Fordi stor forstørring gjør skjermbildet uoversiktlig, lønner det seg å skru forstørringen ned når du trenger oversikt, og opp når du vil lese. Bruk hurtigtaster for å øke eller redusere forstørringen:

 • SuperNova:Venstre Ctrl+Num pluss/minus
 • ZoomText:CapsLock+Pil opp/ned

Bruker du SuperNova, kan det være hensiktsmessig å benytte skjermleserkommandoer for å navigere til overskrifter og andre elementer med bokstavkommandoer som h og t.

ZoomText har funksjonen Finder som lar deg søke etter tekst på siden eller etter elementer som overskrifter, lenker, tabeller osv. Du starter Finder med CapsLock+Ctrl+f og avslutter med ESC. Gjør deg kjent med Finder og se om den kan være nyttig for eleven. Se Hurtigtaster for mer informasjon.

Side 16 av 38

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!