Kalkulator | www.statped.no

Opplæring i hjelpemiddelteknologi for synshemmede

Kalkulator

Det er to hovedtyper kalkulatorer som blinde og sterkt svaksynte elever kan bruke:

 • Fysisk kalkulator
 • Programvarebasert kalkulator

Fysisk kalkulator

Det finnes ulike fysiske kalkulatorer for de fire regningsartene:

 • syntetisk tale
 • store tall (forskjellige størrelser på tallene)
 • kombinasjonen store tall og syntetisk tale

Programvarebasert kalkulator

Excel er et godt alternativ som kalkulator for alle synshemmede. Matematikkoppgaven skrives i Word, mens utregninger gjøres ved hjelp av Excel. Alle regneoperasjoner i Excel må begynne med =.

Nedenfor har vi vist hvordan en utregning kan gjøres:

 1. Åpne Word og Excel.
 2. Skriv det aktuelle regnestykket i Word. Eksempel: 75 *5 =
 3. Skift over til Excel(Alt+Tab)
 4. Skriv = og regnestykket i celle A1 (eller kopier regneuttrykket uten = fra Word), slik: =75*5
 5. Trykk Enter for å få fram svaret. (F2 benyttes dersom du vil se formelen i den aktuelle cellen).
 6. Kopier (Ctrl+c) eller klipp ut (Ctrl+x) svaret. Skift deretter over til Word(Alt+Tab).
 7. Skriv = og lim inn (Ctrl+v) svaret etter likhetstegnet, 75 *5 =375

Skrivemåter i Excel

 Regneoperasjon    Eksempel
 Addisjon      =5+5
 Subtraksjon     =6-2
 Multiplikasjon    

  =5*4

 Divisjon =20/5
 Prosent  =200*5%
 Kvadratrot =rot(25)
 Potens  =5^2
 Logaritme

=log(25)

 =pi()  gir tallet 3,14...

Google kan også benyttes som kalkulator. Skriv regnestykket i søkefeltet. Søkeresultatene i Google er laget som overskrifter og du kan trykke h for å gå til første søkeresultat, som er svaret på regnestykket.

Side 19 av 38

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!