Til hovedinnhold

Bruk av tekniske hjelpemidler ved synsnedsettelser

Presentasjonsprogram

Her beskriver vi framgangsmåter for å vise og lage presentasjoner i PowerPoint. Tilgjengeligheten til PowerPoint med skjermleser er ikke optimal, men programmet lar seg bruke.

Vise en presentasjon

 1. Åpne presentasjonen i PowerPoint: F5 (framvisningsmodus).
 2. Gå til neste lysbilde: Mellomrom
 3. Gå til forrige lysbilde: Slett bakover
 4. Lag liste over lysbildene: Ctrl+s
 5. Avslutte framvisningen: Esc

Du bør ikke bruke leselistviser i framvisningsmodus.

JAWS og NVDA håndterer et lysbilde omtrent som en nettside. Hver gang du laster et nytt bilde, begynner JAWS og NVDA å lese fra toppen hvis talen er på. Trykk Ctrl for å stoppe, og les med leselisten eller ved å bla med Pil ned/opp.

Med SuperNova må du velge Lesemarkør med Num stjerne etter at du har slått på framvisning. Når du bytter lysbilde, vil fokus ikke alltid være på toppen med SuperNova. Trykk pil opp til du er på toppen, og les deretter med leselist eller tale på vanlig måte. Hvis du ikke kan bruke mus og skal aktivere en lenke til en nettside under framvisningen, kopierer du lenken og limer den inn i en nettleser.

Lage en presentasjon

 1. I standardoppsettet for PowerPointinneholder første lysbilde feltene Tittel og Undertittel. Senere lysbilder inneholder feltene Tittel og Tekst, der Tekst er en punktmerket liste.
 2. Bytt mellom feltene: Tab / Shift+Tab
 3. Avslutt redigering: Esc (når du bruker PowerPoint med tastatur)
 4. Lag et nytt punkt i den punktmerkede listen i tekstfeltet: Enter
 5. Lag nytt lysbilde: Ctrl+m
 6. Slett et lysbilde:
  • Gå til listen over lysbilder: Shift+F6
  • Bla til ønsket lysbilde: Piltaster
  • Slett lysbilde: Del

Gå tilbake til ruten der du legger inn innhold: F6

Sette inn bilde

 1. Plasser markørender du vil sette inn bildet (ikke i tittelen til lysbildet)
 2. Flytt fokus til Båndet: Alt
 3. Velg Sett inn: Pil høyre/venstre
 4. Velg kategorien Bilder: Ctrl+Pil høyre
 5. Velg Bilder: Enter
 6. Velg alternativet Denne enheten fra lista Sett inn bilde fra: Piltaster etterfulgt av Enter
 7. Naviger til bildefilen i dialogboksen på vanlig måte, finn ønsket fil og bekreft med Enter
 8. Ved å høyreklikke på bildet (Win2) kan du bl.a. legge til alternativ tekst som talen og leselisten vil gjengi ved framvisning

Sette inn lydklipp

 1. Plasser markørender du vil sette inn lydklippet (ikke i tittelen til lysbildet)
 2. Flytt fokus til Båndet: Alt
 3. Velg Sett inn: Pil høyre/venstre
 4. Velge kategorien Medier: Ctrl+Pil høyre
 5. Velg Lyd: Pil høyre etterfulgt av Enter
 6. Velg Lyd på min PC: Piltaster etterfulgt av Enter
 7. Naviger til lydfila i dialogboksen på vanlig måte og bekreft med Enter

Konvertere en presentasjon til et Word-dokument

Om du vil lese teksten på alle lysbildene i en presentasjon som en sammenhengende tekst i Word, kan du lagre presentasjonen i Word-format:

 1. Åpne presentasjonen i PowerPoint
 2. Bruk funksjonen Lagre som: F12
 3. Velg filtype: Disposisjon/RTF
 4. Endre filnavn hvis ønskelig
 5. Lagre presentasjonen: Alt+g

Filen har fortsatt stor skrifttype og en del koder, men bilder og lydfiler er borte. For å fjerne all formatering, kan du gjøre slik:

 1. Åpne den lagrede RTF-fila i Word
 2. Merk innholdet: Ctrl+a
 3. Klipp ut: Ctrl+x
 4. Åpne dialogboksen Lim inn utvalg: Ctrl+Alt+v
 5. Velg Uformatert tekst: Piltaster etterfulgt av Enter
 6. Lagre fila på nytt

Side 20 av 39