Til hovedinnhold

Bruk av tekniske hjelpemidler ved synsnedsettelser

Regneark

Det finnes forskjellige regnearkprogrammer. Vi omtaler Microsoft Excel fordi skjermleserne har best støtte for dette programmet. I regneark er det krevende å ha oversikt over både rader og kolonner, særlig hvis arkene er store. Seende har oversikt over hele skjermbildet og kan lett sjekke for eksempel formellinje eller en kolonneoverskrift selv om skrivemerket står i en celle nede i regnearket. Slik informasjon kan du også få med skjermleser, men du må da:

 1. Bruke innstillinger på leselisten
 2. Bruke syntetisk tale
 3. Bruke kommandoer i skjermleserprogrammet

Utforming av regneark

Det er litt enklere å bruke et regneark med skjermleser hvis du følger disse prinsippene:

 • Unngå sammenslåing og delte celler
 • Skjermleserprogrammene viser ikke farger, så om røde tall brukes for minus, bør du også sette inn minustegnet
 • Unngå tom celle, sette 0 i stedet
 • Skjuler du tekst, er den også skjult i skjermleseren
 • Leselisten kan ikke vise grafikk, så diagrammer vil ikke gi informasjon til eleven. Gi diagrammer alternativ, forklarende tekst og legg diagrammet på eget ark.

Se hvilke viktige innstillinger som må gjøres i Excel.

Navigere i regneark ved hjelp av tastaturet

Piltastene kan brukes for å flytte skrivemerket en celle i alle retninger i regnearket, mens Tab/Shift Tab flytter en celle til høyre/venstre.

I regneark med flere kolonner og rader kan skrivemerket flyttes raskere fra den cella det står i:

 • Flytt til begynnelsen av raden: Home
 • Flytt til siste cellen i regnearket: End, Home
 • Flytt til siste celle på raden som ikke er tom: End, Enter
 • Flytt til celle A1: Ctrl+Home
 • Flytt opp/ned/høyre/venstre i «større steg»: Ctrl+piltaster
 • Flytt til siste celle (nederste til høyre): Ctrl+End
 • Bytt mellom åpne bøker: Ctrl+F6

Shift-tasten kombinert med tastekombinasjonen for å flytte markøren, vil merke teksten/cellene.

Sette inn rader og kolonner

 • Dialogboksen Sett inn åpnes med Ctrl+Pluss (plusstegn).

Bruke formler i regneark

 • Rediger celle og vis eventuell formel (kan da skrive): F2
 • Bytt mellom å vise verdier og formler : Shift+Ctrl+omvendt skråstrek. (Nødvendig for utskrift til eksamen og prøver)
 • Formater celle : Ctrl+1
 • Tallformat med to desimaler, tusenskille, - for negative tall: Ctrl+Utropstegn

Flere kommandoer i Excel.

Side 18 av 39