Til hovedinnhold

Bruk av tekniske hjelpemidler ved synsnedsettelser

Til leseren

Målgruppen for denne veilederen er lærere som skal gi opplæring i bruk av læringsressurser og hjelpemiddelteknologi for elever med blindhet eller sterk svaksynthet.

Veilederen konkretiserer hvordan lærere kan arbeide med ferdighetsmålene som beskrives i Utdanningsdirektoratets Opplæring i punktskrift, tekniske hjelpemidler og mobilitet: https://www.statped.no/laringsressurser/syn/veileder-om-opplaring-i-punktskrift-mobilitet-og-bruk-av-tekniske-hjelpemidler/. Se kapitlet om bruk av tekniske hjelpemidler.

Disse to veilederne må derfor leses parallelt. Innholdet må også ses i sammenheng med temaer om bruk av tekniske hjelpemidler på statped.no, Statpeds personalkurs og i lokal veiledning til skolen.

Vi har lagt hovedvekt på bruk av PC med skjermleser og/eller forstørringsprogram. Mange av prinsippene som ligger til grunn, gjelder også for bruk av Mac, nettbrett og smarttelefon med skjermleser eller forstørring. En viktig målsetting er at eleven skal bruke teknologien så selvstendig og effektivt som mulig.

Side 2 av 39