Til hovedinnhold

Bruk av tekniske hjelpemidler ved synsnedsettelser

Hjelpemiddelteknologien som omtales

Hjelpemiddelteknologien som omtales, består av programvare og tilleggsutstyr til en ordinær PC med Windows og Microsoft Office. Office finnes både i en online- og en skrivebordsversjon. Det er kun skrivebordsversjonen som fungerer tilfredsstillende med hjelpemiddelteknologien.

Når vi gjennomgår og forklarer hurtigtaster, tar vi utgangspunkt i Windows 11 og Office 365, men det meste vil også fungere i tidligere versjoner.

Skjermleser

Supernova kontrollpanel
Supernova kontrollpanel

Vi har tatt med framgangsmåter og hurtigtaster for de tre mest brukte skjermleserne: JAWS, SuperNova og NVDA. Se statped.no for generell informasjon om hva en skjermleser er: www.statped.no/syn/syn-og-teknologi/skjermleser.

Forstørringsprogram

Fusion kontrollpanel
Fusion kontrollpanel

Vi har tatt med framgangsmåter og hurtigtaster for SuperNova og Fusion. Fullversjonen av begge disse er kombinerte forstørrings- og skjermleserprogram.

Se statped.no for generell informasjon om hva et forstørringsprogram er: www.statped.no/syn/syn-og-teknologi/forstorringsprogram/.

Side 3 av 39