Til hovedinnhold

Bruk av tekniske hjelpemidler ved synsnedsettelser

Arbeide i dialogbokser

Så å si alle programmer på PC, Mac eller Chromebook har én eller flere dialogbokser. En dialogboks brukes for å gjøre ulike valg i programmet. Eksempler på dialogbokser er boksene for å åpne eller lagre dokumenter og dialogboksen for Alternativer på fil-menyen i Microsoft Word.

En dialogboks er inndelt i felt. Du går fra felt til felt med Tabulator-tasten eller motsatt vei med Shift+Tab. Store dialogbokser kan også være inndelt i faner (også kalt sider eller kategorier). Fanene ligger enten som en horisontal linje øverst i dialogboksen eller som en kolonne i venstre kant. Du flytter mellom fanene med Ctrl+Tab eller Ctrl+Shift+Tab. Hvis du har fokus på linjen eller kolonnen med faner, kan du også bruke piltastene.

Hvert felt i dialogboksen inneholder et element som en knapp, avkryssingsboks osv. som kan brukes for å utføre et valg. De vanligste elementene i dialogbokser er:

 • redigeringsfelt
 • listebokser
 • kombinasjonsbokser
 • kommandoknapper
 • trevisninger
 • avkryssingsbokser
 • alternativknapper (radioknapper)

Hvert felt i dialogboksen inneholder et element som en knapp, avkryssingsboks osv. som kan brukes for å utføre et valg. De vanligste elementene i dialogbokser er:

 • redigeringsfelt
 • listebokser
 • kombinasjonsbokser
 • kommandoknapper
 • trevisninger
 • avkryssingsbokser
 • alternativknapper (radioknapper)
 • skyvebryter
Skjermdump redigeringsfelt listeboks og trevisning, kommandoknapper og kombinasjonsboks

Redigeringsfelt

Redigeringsfelt brukes for å skrive inn tekst som f.eks. et filnavn. I Microsoft Word og andre program med feltet "filnavn" kan du også bruke dette feltet for å skrive banen til en fil eller for å bytte til en annen mappe. Hvis en elev i 8. klasse har mappen "8" på harddisken c: og undermappene historie, matematikk, norsk osv., kan hun skrive "c:\8\norsk\" for å finne alle dokumentene i mappen Norsk.

Listebokser

Eksempel på en listeboks er listen over filer og mapper i Microsoft Word. Du kan bruke Pil ned/opp for å finne en fil eller mappe. Kjenner du filnavnet, kan du også trykke forbokstaven eller flere bokstaver i navnet for raskt å finne riktig fil.

Kombinasjonsbokser

Du åpner en kombinasjonsboks med Alt+Pil ned og lukker med Esc. Du kan pile opp/ned mellom valgene eller bruke forbokstaven til et valg. Vil du lagre et Word-dokument som en tekstfil, kan du trykke "t" for å gå direkte til valget.

Kommandoknapper

En kommandoknapp utfører en handling. Du kan bruke Enter eller Mellomrom-tasten for å trykke på en kommandoknapp.

Trevisning

Du bruker Pil opp/ned for å velge et element i en trevisning. Du utvider et element med Pil høyre og lukker det med Pil venstre.

Skjermdump faner, alternativknapper og avkrysningsbokser

Avkryssingsbokser

Du bruker Mellomrom-tasten for å krysse av eller fjerne avkryssing.

Alternativknapper (radioknapper)

Alternativknapper består av en gruppe med to eller flere knapper der du bare kan velge ett av alternativene. Du bruker piltastene for å velge i en gruppe med alternativknapper.

Skjermdump skyvebryter

Skyvebryter

Du kan bruke Pil opp/ned for å endre verdien på en skyvebryter i små steg. Page up eller Page down endrer verdien i større steg, og Home eller End setter verdien på maksimum eller minimum.

Side 35 av 39