Til hovedinnhold

Bruk av tekniske hjelpemidler ved synsnedsettelser

Beskrivelse av båndet i Office

Vi omtaler Båndet i Microsoft Office 2016 og bruker Word som eksempel. Her består båndet av standard-kategorier med underliggende grupper. Hver gruppe har sine kommandoknapper. Båndet er dynamisk ved at kategoriene utvides etter behov.

Du får også tilgang til Båndet via hurtigtaster ved å trykke Alt og deretter bokstav (eller F10 og deretter bokstav) for en kategori og en bokstav for gruppe og bokstav for kommando. Hurtigtastene vises kun visuelt og ikke med skjermleseren.

Båndet kan minimeres med hurtigtasten Ctrl+F1. Nå du minimerer, vises bare kategoriene. Når du aktiverer en kategori, vises gruppene.

Skjermdump fra Word
Figur 6: Eksempel på oppgavebåndet i Word

Slik kan du navigere i båndet med taster

 • Alt: Setter fokus til båndet. Du kommer til den kategorien du var i sist. Du kan bla til neste/forrige kategori med Pil høyre/Pil venstre.
 • ESC/Alt: Går tilbake til dokumentet
 • Alt +bokstav: Går direkte til en kategori
 • F: Fil
 • H: Hjem
 • K: Sett inn
 • G: Utforming
 • P: Oppsett
 • S: Referanser
 • M: Masseutsendelse
 • O: Se gjennom
 • N: Visning
 • U: Søk
 • Q: Tillegg (dersom tillegg er installert, for eksempel programvare for å sende tekst til en punktskriver)

(dersom tillegg er installert, for eksempel programvare for å sende tekst til en punktskriver)

Navigere mellom kategori, gruppe og kommandoknapp

Vi bruker kategorien Hjem som eksempel.

 • Alt+h: Åpner kategorien Hjem
 • Pil ned: Blar til første kommandoknapp i første gruppe i Hjem (Lim inn)
 • Ctrl+Pil høyre: Blar til første kommando i neste gruppe (Pil venstre forrige gruppe)
 • TAB/Shift Tab: Blar til neste/forrige kommando i valgt gruppe

Side 36 av 39