Til hovedinnhold

Opplæring i mobil og nettbrett for synshemmede

Skrive og redigere tekst med skjermtastaturet

Det kan være en utfordring å skrive på et skjermtastatur uten syn. Med litt tålmodighet og øvelse, vil de fleste opparbeide seg en viss skrivehastighet.

I denne videoen viser vi hvordan du kan skrive og redigere en tekst.

Fingerbevegelser

  • Sveip ned og opp eller opp og ned med en finger (ev. høyre eller venstre med tre fingre).
  • Sveip ned eller opp ned en finger.

Øvingsoppgave

  1. Start skjermleseren.
  2. Skriv diktet under i en skriveapp – f.eks. Google Keep. Skrivefeilen skal være med.
  3. Rett skrivefeilen «søle» til «søte».

Dikt

Roser er røde
Fioler er blå
Druer er søle
og du er likeså

Side 14 av 55