Til hovedinnhold

Opplæring i mobil og nettbrett for synshemmede

Ta telefonen og legg på

Her viser vi hvordan du kan stille inn telefonen for at det skal være enkelt å ta telefonen og legge på.

Besvar og avslutte anrop: Apper > Innstillinger > Tilgjengelighet > Samhandling og smidighet.

Øvingsoppgave

  1. Start skjermleseren.
  2. Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > Samhandling og smidighet > Besvare og avslutte anrop.
  3. Slå på Besvare anrop med volum opp-tast og Avslutt samtale med sidetasten.

Tips! Det kan være vanskelig å høre lyden fra skjermleseren hvis du f.eks. sveiper på skjermen for å sette telefonen i høyttalermodus.

Side 9 av 55