Til hovedinnhold

Opplæring i mobil og nettbrett for synshemmede

Aktivere Zoom

Denne videoen viser hvor og hvordan du slår på Zoom.

Fingerbevegelser

  • Dobbelttrykk på tre fingre for å slå av eller på zoom
  • Gli med tre fingre på skjermen for å bevege deg rundt i den forstørrede skjermen
  • Sveip opp og ned med en finger for å skrolle i lister
  • Sveip til høyre og venstre med en finger for å bla mellom sider

Øvingsoppgave

Gå inn på en nettside med Safari, for eksempel www.difi.no. Aktiver Zoom og prøv å beveg deg rundt med både 3 fingre og opp/ned med 1 finger, slik at du forstår forskjellen i bruk av 1 og 3 fingre.

Merk at i Safari kan man også kombinere Zoom med den “vanlige” forstørrelsen der du kniper eller drar 2 fingre mot/fra hverandre. Et annet nyttig tips til nettsider i Safari: mange nettsider har lesevisning tilgjengelig. Dette vises med en knapp bestående av horisontale striper til venstre for nettadressen. Når man aktiverer lesevisning, så forsvinner bl.a. en del reklame og annet som kan oppfattes som støy

Side 49 av 55