Til hovedinnhold

Opplæring i mobil og nettbrett for synshemmede

Bli kjent med skjermen

I denne videoen viser vi hvordan du kan bli kjent med skjermen din ved hjelp av auditive tilbakemeldinger.

La fingeren gli over skjermen for å flytte markøren mellom elementene på skjermen. Sveipe raskt med en finger fra venstre mot høyre eller omvendt for å flytte fokus systematisk fra et element til det neste.

Øvingsoppgave

  • Start VoiceOver
  • Trykk lett med en finger på første app på siden.
  • Sveip raskt med en finger fra venstre mot høyre helt til du kommer til siste appen på siden.
  • Sveip så raskt med en finger fra høyre til venstre helt til du kommer tilbake til første app på siden.

Hvis du holder fingeren stille på samme sted på skjermen i mer enn et halvt sekund, vil fokus bli flyttet fra appen du sveiper til, og til stedet der fingeren ligger. Du må derfor begynne sveipebevegelsen før du legger fingeren på skjermen.

Side 31 av 55