Til hovedinnhold

Opplæring i mobil og nettbrett for synshemmede

Rotor

Denne videoen viser hvordan du bruker Rotor-funksjonen.

Rotor-funksjonen kan brukes for å utføre ulike handlinger på telefonen. Du kan f.eks. velge «tegn» eller «ord» i rotoren, og bruke dette for å flytte markøren ett og ett tegn eller ett og ett ord i et skrivefelt. Dette er helt nødvendig hvis du har diktert noe og ønsker å rette ord eller bokstaver som dikteringen har tolket feil. Du kan endre språk og talehastighet og mye mer ved hjelp av rotoren.

Fingerbevegelser

For å aktivere rotorfunksjonen må du plassere to fingre med litt avstand fra hverandre på skjermen og roter til høyre eller venstre. Gjenta roteringen i korte sekvenser for å veksle mellom handlingene. Når du finner handlingen du vil gjøre, sveiper du opp eller ned med en finger.

Øvingsoppgave 1

  • Legg tommel og pekefinger på skjermen, og roter til du kommer til «tegn».
  • Sveip med en finger til appen Innstillinger. Plasser tommel og pekefinger på skjermen og roter til høyre til du hører "tegn". Sveip ned med en finger slik at VoiceOver staver ordet.

Øvingsoppgave 2

  • Åpne Notater, og velg Nytt notat.
  • Skriv «Jegg sriver offte mye feil.»
  • Vri til rotor er innstilt på «ord».
  • Sveip opp med en finger til du har flyttet markøren/skrivemerket til det første ordet.
  • Vri til «tegn»
  • Sveip nedover med en finger for å gå gjennom de feilstavede ordene bokstav for bokstav, og rett skrivefeilene.

Side 40 av 55