Til hovedinnhold

Punktskrift i dagliglivet - PDL

En nyttig oppslagsbok for seende og synshemmede som vil utdype sine kunnskaper og bruk av punktskrift.

Forside Punktskrift i dagliglivet pdf
  1. Kategori: Syn, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Voksne, Bøker/hefter, Punktskrift, Statpeds ressurser
  2. Format: PDF og Word
  3. Utgiver: Statped, 2007
  4. Forfatter: Gunleik Bergrud

Dette heftet er en samling med eksempler på og normer for ulike notasjoner og oppstillinger. I tillegg finnes en del råd og forslag om hvordan punktskrift kan brukes på en mest mulig rasjonell og hensiktsmessig måte.

PDL kan ses på som en oppfølging av "Lær blindeskrift punkt for punkt". Det forutsettes at brukeren av pdl kan bokstaver, skilletegn og tall. "Punktskrift i dagliglivet pdl" finnes trykket både i svartskrift med svartpunkt for seende og som punktskrift-hefte for synshemmede brukere.