Til hovedinnhold

Punktskriftaktiviteter - en veileder om tidlig skriftspråkstimulering

Veilederen handler om tidlig skriftspråkstimulering for barn som skal lære punktskrift senere i livet. Målet er at den kan inspirere til å sette i gang med forberedende punktskriftaktiviteter slik at punktskrift får en naturlig plass i barnets liv.

Forside med tittelen punktskriftaktiviteter - en veileder om tidlig skriftspråkstimulering
  1. Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Syn, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Veiledere
  2. Størrelse: 140 sider
  3. Utgiver: Statped, 2022
  4. Forfatter: Silje Benonisen,  Astrid Kristin Vik, Gro Aasen

Veilederen «Punktskriftaktiviteter» springer ut fra prosjektet, Barnehagebarn og punktskrift. Målgruppen er foreldre, ansatte i barnehage og nærpersoner til barn som skal lære punktskrift senere i livet. Nye tilnærmingsmåter til opplæring i punktskrift har blitt prøvd ut i prosjektet. Økt digitalisering i barnehagene bidro også til utprøving av digitale verktøy for flere av barna. Veilederen har en teoridel og en praktisk del; i teoridelen presenterer vi sentrale temaer innenfor skriftspråkstimulering og lenker til mer utfyllende lesing. I den praktiske delen viser vi eksempler på hvordan aktiviteter og materiell kan tilrettelegges og brukes. Disse tiltakene må tilpasses det enkelte barn.