Til hovedinnhold

Digitale ressurser for blinde samiske brukere

Det finnes flere digitale ressurser å ta i bruk for samisk språklige blinde barn og elever. Her finner du en oversikt.

Leser punktskrift
  1. Kategori: Syn, Artikler, Lulesamisk, Nordsamisk, Sørsamisk, Pedagogisk bruk av teknologi

Samisk punktskrift på PC

For en samisk punktskriftbruker er det fullt mulig å bruke samisk på pc. PC-en settes opp på samisk på vanlig måte med samisk tastaturdriver, samisk språk og samisk retteprogram i Word.

For å kunne lese samisk punktskrift på en leselist, trengs et skjermleserprogram. Både JAWS, Supernova og NVDA viser de samiske bokstavene riktig i punktskrift uten noen ytterligere installasjon Det er også utviklet en talesyntese på nord-samisk. Denne finnes på divvun.no.

Dette betyr at vi kan sette opp en fullverdig arbeidsstasjon for en samisktalende punktskriftbruker.

Utskrift på punktskriftskriver

For å skrive ut samisk på punktskriftskriver trengs det et konverteringsprogram som tilpasser teksten til punktskrift. Duxbury er den programvaren som går til de fleste punktskriftskriverne. Denne er tilpasset de samiske bokstavene i den norske versjonen av programmet. Når en stiller inn Duxbury på norsk, kan en skrive ut samisk tekst enkelt.

Skrive samisk på leselistens punktskriftstastatur

Dette er det mulig å få til, men kan være noe trøblete å sette opp. I dette tilfellet er det Supernova som fungerer. En må justere det som heter BrailleBack i punktskrifttabellen i Supernova slik at når brukeren trykker ned punktkombinasjonen på punktskrifttastaturet, blir riktig samisk bokstav sendt til resten av PC-en. Dette får vi ikke inn i standardutgaven for Supernova, og må tilpasse det for hver aktuell bruker.

Les mer om samisk punktskrift.

Samisk talesyntese

Samisk talesyntese på nordsamisk med både en manns- og kvinnestemme, kom på markedet våren 2015. Den er testet sammen med skjermleser og annen programvare for synshemmede, SamiSarepta 2, med gode resultater. Talen leser samisk tekst godt både i Word og på internett. Med skjermleser vil noe av talen bli på norsk. Eksempelvis vil tekst om strukturen på ei nettside være på norsk med norsk skjermleserprogramvare.

Smartteknologi

Både Apple-produkter og Android-produkter har egne skjermlesere henholdsvis VoiceOver og TalkBack/BrailleBack. Ingen av disse fungerer med samisk punktskrift eller samisk talesyntese.