PV les- lesetest på samisk for å kartlegge synet | www.statped.no

PV les- lesetest på samisk for å kartlegge synet

PVles er en prøve hvor en undersøker lesefunksjonen. Det kan gi informasjon om hvordan ulik tekststørrelse påvirker lesefunksjonen på en bestemt avstand. Resultater fra lesetesten sammen med resultater fra visus tester gir verdifull informasjon om synet og hvordan personen bruker synet.

Fakta og tilgjengelighet

Bilde av kartleggingstesten PVles. Setninger på samisk som blir mindre og mindre.

Kategori: Syn, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Voksne, Kartleggingsmateriell, Lulesamisk, Nordsamisk, Sørsamisk

Språk: nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk

Utvikler: Statped

Loga PVlohkan birra davvisámegillii.

PVles leseprøven er utviklet på norsk etter prinsippene i leseprøven MNread. Statped har tilpasset prøven på nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. 

Leseprøven består av en rekke korte meningsfulle setninger. Disse setningene er såpass enkle at de tilsvarer lesenivået for elever på 3. trinn. Testen kan like gjerne brukes på ungdommer og voksne som på barn.

Testen brukes som en vanlig standardisert lesetest, men kan også brukes i hjelpemiddelutprøving og i forskning. Tekststørrelsene blir mindre etter en logaritmisk skala, og er dermed mer nøyaktig enn de fleste andre lesetester. Man anbefaler sterkt at tester som brukes til testing av visus på avstand og nær, samt leseprøven bør være oppbygd logaritmisk.

Sammenligning av visus på avstand og nær, samt resultater fra en slik leseprøve gir verdifull informasjon om synet og hvordan personen bruker synet.

PVLES på samiske språk

Direkte oversettelse fra den norske versjonen av PVLES er ikke mulig på bakgrunn av språk- og kulturforskjeller. Det samiske språket har flere lengre ord enn det norske, i tillegg er det ord og utrykk som kan gi mening i det norske språket, men som ikke gir samme mening på samisk. Når nye setninger ble laget, det ble tatt hensyn til det samiske språket og den samiske kulturen. Eksempelvis er ord som kofte brukt, som representerer samiske kulturelle verdier som binder det samiske folket sammen. Kofta er den samiske folkedrakten.

Selv om de fleste samiskspråklige i Norge også snakker norsk, er ikke norsk deres morsmål. Dette kan resultere i at personer med samisk som morsmål, ikke får uttrykt seg like godt på norsk som de ville gjort på samisk.

 • Setningene er laget etter et bestemt format slik at en er sikker på at det skal ta omtrent like lang tid å lese hver setning. I tillegg til at nivået på setningene er bestemt, er setningene trykket trinnvis med mindre fonter.

  Hensikten med dette er å skulle kunne merke seg ved hvilken tekststørrelse testpersonen begynner å lese langsommere (dårligere). Dette blir kalt critical point for reading (CPR). Denne verdien er ikke det samme som visus (skarpsyn), men er en verdi som har vesentlig betydning for lesefunksjon. Slik kan en enkelt se hvor stor teksten må være for at testpersonen skal lese flytende, og hvilken forstørring som skal til for at denne personen skal kunne lese på best mulig måte.

  PVles kan gjennomføres både som en standardisert leseprøve og som en mer dynamisk leseprøve. 

  Ved gjennomføring som en standardisert leseprøve;

  Leseavstanden skal være på 40 cm.Eleven leser avsnitt for avsnitt og den som administrerer prøven, merker seg når eleven begynner å lese saktere eller leser feil. En har da funnet CPR (Critical point for reading).

  Dette punktet forteller at eleven helst bør ha tilgjengelig lesetekst på større skriftstørrelse enn denne.

  Ved gjennomføring som en mer dynamisk leseprøve;

  Eleven forsøker å lese med ulike avstander, og finner hvilken leseavstand som passer best. Deretter beskriver eleven selv hvilken skriftstørrelse som er mest behagelig å lese på den angitte avstanden. 

  NB! Anbefales å først gjennomføre som standardisert prøve, for så å gå over på mer dynamisk gjennomføring. Da får en også mulighet til å se CPR opp mot elevens preferanser når det gjelder avstand og skriftstørrelse.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!