Til hovedinnhold

PV les- lesetest på samisk for å kartlegge synet

PVles er en prøve hvor en undersøker lesefunksjonen. Det kan gi informasjon om hvordan ulik tekststørrelse påvirker lesefunksjonen på en bestemt avstand. Resultater fra lesetesten sammen med resultater fra visus tester gir verdifull informasjon om synet og hvordan personen bruker synet.

Bilde av kartleggingstesten PVles. Setninger på samisk som blir mindre og mindre.
  1. Kategori: Syn, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Voksne, Kartleggingsmateriell, Lulesamisk, Nordsamisk, Sørsamisk
  2. Språk: nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk
  3. Utvikler: Statped

Loga PVlohkan birra davvisámegillii.

PVles leseprøven er utviklet på norsk etter prinsippene i leseprøven MNread. Statped har tilpasset prøven på nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk.

Leseprøven består av en rekke korte meningsfulle setninger. Disse setningene er såpass enkle at de tilsvarer lesenivået for elever på 3. trinn. Testen kan like gjerne brukes på ungdommer og voksne som på barn.

Testen brukes som en vanlig standardisert lesetest, men kan også brukes i hjelpemiddelutprøving og i forskning. Tekststørrelsene blir mindre etter en logaritmisk skala, og er dermed mer nøyaktig enn de fleste andre lesetester. Man anbefaler sterkt at tester som brukes til testing av visus på avstand og nær, samt leseprøven bør være oppbygd logaritmisk.

Sammenligning av visus på avstand og nær, samt resultater fra en slik leseprøve gir verdifull informasjon om synet og hvordan personen bruker synet.

PVLES på samiske språk

Direkte oversettelse fra den norske versjonen av PVLES er ikke mulig på bakgrunn av språk- og kulturforskjeller. Det samiske språket har flere lengre ord enn det norske, i tillegg er det ord og utrykk som kan gi mening i det norske språket, men som ikke gir samme mening på samisk. Når nye setninger ble laget, det ble tatt hensyn til det samiske språket og den samiske kulturen. Eksempelvis er ord som kofte brukt, som representerer samiske kulturelle verdier som binder det samiske folket sammen. Kofta er den samiske folkedrakten.

Selv om de fleste samiskspråklige i Norge også snakker norsk, er ikke norsk deres morsmål. Dette kan resultere i at personer med samisk som morsmål, ikke får uttrykt seg like godt på norsk som de ville gjort på samisk.