Litteraturliste | www.statped.no

Små blinde barn og lek med seende, pedagogens rolle

Litteraturliste

Bråten, S., (2010) Kommunikasjon fra fødsel til alderdom, Tano Aschehoug

Corneliussen B., Skjærseth T., (2017) Rapport fra Små Blinde barn og lek med seende, pedagogens rolle. Et prosjekt støttet av Extrastiftelsen

Corneliussen B., Skjærseth T. (2004) Blinde småbarn i barnehage, Spesialpedagogikk

Drugli, M-B. (2014) Liten i barnehagen. Forskning. Teori og praksis. Cappelen Damm Akademisk

Enge, J-E. (2016) Forelesning om bruk av hørsel i mobilitet Statped

Frønes, I. (2003) De likeverdige, om sosialisering og jevnaldrendes betydning U- forlaget

Ingsholt, A, (2017) Ser du mig. Sociale færdigheter og kompetencer hos 4-6 årige blinde og seende børn. Synssenter Refsnes, Danmark

Lundberg, P., (2005) Blindhet, antropologisk analyse av de blindes verden fra renæssancen til i dag University of Copenhagen

Løkken, G (1996) Når små barn møtes. Cappelen Damm akademisk

Løkken G. (2004) Toddlerkultur Om ett- og toåringers sosiale omgang i barnehagen

Løkken, G (2012) Levd observasjon, En vitenskapsteoretisk kommentar til observasjon som forskningsmetode. Cappelen Damm Akademisk

Løndal, Knut, Norges Idrettshøgskole avhandling (2010) Revelations in bodily play. A study among children in a after-school program

Janson, Ulf (1997, 2003) Stockholms Universitet, Pedagogiska institusjonen. Diverse artikler og samtaler 

Jeremiassen, R H (2013) Å se ved bevegelse, observasjoner av sansemotorisk utvikling og funksjon hos blinde barn i førskolealder. Statped 

Johansson, I-B. (2002) Annorlunda men funksjonellt beteende. Identifisering og forståelse av typiskt och avvikande beteende i åldrarna 1-3 år hos barn med medfødd blindhet. Pedagogisk Institusjonen, Stockholms universitet

Klingenberg, O.G. (2013) Matematikk og elever som bruker punktskrift i opplæringen Doktorgradsavhandling NTNU

Greve, A. (2016) HiA, Forskning .no

Rud, E B. (2012), Sosial fantasilek, kompetanse for livet. Cappelen Damm Akademisk

Sagberg S., Steinsholt, K. (2003) Barnet, Konstruksjoner av barn og barndom U-forlaget

Søbstad, F. (2006) Glede og humor i barnehagen Cappelen Akademiske Forlag

Solvang, P., (2002) Annerledes, Uten variasjon, ingen sivilisasjon Aschehoug

Sutton-Smith, B. (1997) The Ambiguity of Play. Harvard

Tetzschner, S (2012) Utviklingspsykologi 2.utg Gyldendal akademiske

Vikan, A. (1987) Sosial forståelse hos barn og ungdom. Oslo: U-forlaget

Wolf, K. D. (2015) Små barns lek og samspill i barnehagen. U-forlaget

Ytterhus, B. (2000) «De minste vil, og får det kanskje til . . .» en studie av hverdagslivets segregering i integrerende institusjoner – Barnehager. Doktorgradsavhandling NTNU

Øksnes, M. (2016) Lekens flertydighet, om barns lek i en institusjonalisert verden. Cappelen Damm Akademisk

Øksnes, M. (2008) «Hvis det er noe vi ikke får lov til, sniker vi oss til det!» Doktorgradsavhandling NTNU

Østvik, J. (2017) Frienship among students using AAC in Norwegian pubic mainstream primary schools Doktorgradsavhandling NTNU

Åm, E. (1990) Lek i barnehagen – de voksnes rolle. U-forlaget

Åsen, G. (2015) Språk og aktivitet hos barn og ungdom som er blinde Doktorgradsavhandling UiO

Side 9 av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!