Til hovedinnhold

Små blinde barn og lek med seende, pedagogens rolle

Sammendrag

Å være født blind eller sterkt synshemmet, innebærer store utfordringer for barnet når det gjelder samspillet med andre barn. Det blinde barnet har ikke mulighet til å delta i lek med andre barn uten tett oppfølging og støtte fra foreldre eller en god pedagog. Et barn som ikke ser kan heller ikke forstå hva lek er. Synet gir oversikt og forståelse på et øyeblikk. Hørselen er flyktig og gir ikke samme informasjon om hva som foregår. Små blinde barn trenger erfaringer med jevnalderrelasjoner for å være inkludert i felleskapet.

I denne veilederen framheves betydningen av å delta, viktigheten av jevnalderrelasjoner og de utfordringer blinde barn har. Lek er basert på visuell imitasjon, og det gir tema for seende barns lek. Blinde barn trenger tilrettelegging slik at de kan oppleve gleden i å leke med jevnaldrende.
Et blindt barn tar ikke initiativ til samlek før hun er kjent med hva leken innebærer. Et seende barn drives av nysgjerrighet og interesse fordi hun ser så mye spennende og barn å leke med.

Pedagoger har kunnskaper om og interesse for lek. De har forståelse for kvaliteten i den frie leken, kan ta barnets perspektiv og kan leke. De har evne til å observere, tilrettelegge for alle og gjøre seg selv overflødig, men samtidig være til stede.
Dette er en beskrivelse på hvordan leken bygges opp i fire trinn, og begrunner hvorfor. Den kan være nyttig for pedagoger i barnehage og Skolefritidsordning (SFO) om hvordan de kan støtte blinde barn i lek med seende. Metoden kan også være nyttig for foreldre for å initiere og støtte barnets lek hjemme. Seende barn som strever med å komme inn i lek, kan også ha nytte av denne arbeidsmåten.

Side 2 av 9