Til hovedinnhold

Syn og synsfunksjon i pedagogisk sammenheng

Når en elev har nedsatt syn, hva bør vi da vite om elevens synsfunksjon? Hvordan kan vi legge til rette for godt læringsutbytte og godt sosialt samspill? Denne videoserien skal gjøre skoler bedre forberedt på å ta imot elever med synsvansker.

Tove Arntzen Andrew

Innledning

Vi ønsker å gi deg og skolen et utgangspunkt for å skape et godt læringsmiljø og et godt samarbeid med eleven selv, foresatte og fagpersoner som f.eks. helsesøster, PP-rådgiver og synspedagog.

Synssansen og årsaker til synshemming

Syn er evnen til å motta og registrere lys og bearbeide synsinntrykkene slik at vi danner oss et bilde av omgivelsene. I denne videoen lærer du om hvordan vi bruker både øyet og hjernen for å kunne se.

Øyet og brytningsfeil

Denne videoen tar for seg brytningsfeil, det vil si nærsynthet, langsynthet og skeive hornhinner. Som alle andre, kan elever med synssvekkelse ha behov for å rette opp brytningsfeil ved hjelp av kontaktlinser eller briller. Det vil gjøre at eleven ser bedre og slipper å anstrenge seg så mye.

Skarpsyn

Her vil du få en forståelse for elevens skarpsyn i en læringssammenheng. Synsskarphet er evnen til å oppfatte små detaljer. En skolehverdag stiller store krav til synet, og da er det viktig at det elevene ser, fremstår så visuelt klart og tydelig som mulig.

Kontrastsyn

Videoen handler om konsekvensene av redusert kontrastsyn. Den gir også råd om hvordan du kan legge til rette slik at elever med redusert kontrastfølsomhet får utnyttet synet sitt best mulig.

Synsfelt

Elever med synsfeltutfall kan ha ulike type vansker alt etter hvor synsfeltet er svekket. Videoen viser kartleggingsmetoder av synsfelt, og hvordan skolehverdagen kan tilrettelegges for elever med synsfeltutfall.

Fargesyn

Redusert fargesyn kan medføre vansker i en skolehverdag. Denne videoen gir eksempler på kartleggingsverktøy og pedagogisk tilrettelegging.

Øyemotorikk

Øyemotorikk er en samlebetegnelse for alle øyebevegelser. Her får du du innsikt i hvor viktig øyemotorikken er når det gjelder lesing og annet nærarbeid, men også når vi orienterer oss i omgivelsene. Vi går inn på testmetoder og tiltak som kan gjøre det enklere for elever med øyemotoriske utfordringer.

Samsyn

En elev med redusert eller manglende samsyn lærer å vurdere avstander og dybde gjennom varierte erfaringer. Med enkle tiltak kan du være med på å tilrettelegge sånn at det blir mer motiverende for eleven å delta.

Lys- og mørkeadaptasjon og lysømfintlighet

Noen synsvansker påvirker øyets evne til å tilpasse seg ulike lysforhold. Problematiske lysforhold kan redusere elevens mulighet til å bruke synet på en god måte. Her får du mer kunnskap om slike synsvansker og råd om tilrettelegging.

Hjernesynshemming / Hjernerelaterte synsvansker (CVI)

Her er en kort innføring i hva hjernesynshemning er, og hvordan vi kan tilrettelegge for elever som både har vansker med å se og forstå det de ser.