Til hovedinnhold

Taktile symboler og planer

Veilederen gir informasjon til de som ønsker å bruke taktile symboler og planer i arbeid med barn, unge eller voksne som har en synsnedsettelse.

  1. Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Syn, Autismespekter, Veiledere, Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), Statpeds ressurser
  2. Pris: Gratis
  3. Format: PDF
  4. Utgiver: Statped
  5. Forfatter: Gro Aasen, Vanja Andersen, Karen Grini, Bjørn Kjølle, Irene Traverso, Jorunn Ytrehorn Wiik, Statped, 2021.

Foresatte og andre nærpersoner kan også ha nytte av veilederen. Den er først og fremst rettet mot barn og unge i barnehage- og skolealder, men med enkle tilpasninger, kan prinsippene og fremgangsmåtene være aktuelle for alle aldersgrupper. Veilederen tar for seg flere ulike målsetninger bruk av taktile symboler og planer kan ha..

Barn og unge som er blinde, eller har sterkt nedsatt syn, strever ofte med å tilegne seg tilstrekkelig informasjon. Manglende informasjon på grunn av synstapet kan påvirke muligheten til å ta initiativ, kommunisere og påvirke aktivitetene de deltar i. Barna/ungdommene blir dermed mer avhengige av voksne som informasjonskilder og tilretteleggere enn barn og unge uten synsvansker. Særlig gjelder dette barn og unge som i tillegg har sammensatte vansker.

Taktile symboler og planer er tredimensjonale slik at de kan oppfattes med hendene. Når planene og symbolene tilrettelegges ut ifra individuelle forutsetninger og behov, kan de hjelpe barnet/ungdommen å fastholde informasjon og de kan bidra til økt selvstendighet, mulighet for å påvirke egen hverdag, og til å motvirke uro, vegring og passivitet.

Taktile symboler og planer blir særlig brukt av personer som har en synsnedsettelse i kombinasjon med andre funksjonsnedsettelser. De kan også være et nyttig verktøy for personer med synsnedsettelse som ikke har tilleggsvansker. Dette særlig før barnet har lært å lese punktskrift eller visuell skrift. Veilederen vil derfor også kunne være til nytte og inspirasjon for en bredere målgruppe.

ISBN elektronisk utgave: 9978-82-323-0358-8