Til hovedinnhold

Programmering for elever med nedsatt syn

Analog programmering (uten datamaskin)

Hvordan virker det?

Ofte kan det være en fordel om elevenes første møte med programmering er helt uten datamaskiner og roboter. Da kan du jobbe med de grunnleggende prinsippene for hvordan kommunikasjon med en datamaskin foregår. Disse ligger til grunn for programmeringsspråk, og kan utforskes gjennom aktiviteter som ikke trenger å involvere teknologi.

Elevene kan lære å sette sammen en serie av instruksjoner til en algoritme som løser en gitt oppgave. Da kan de bruke grunnleggende prinsipper i programmering, slik som kommando, symbol, løkke, variabel, funksjon, sekvens og kode. Det kan være lurt å gi elevene lapper med de ulike instruksjonene de kan lage programmer av. På den måten er det enklere å få oversikt over det de programmerer.

Tilrettelegging for elever med synshemming

For elever med nedsatt syn er det viktig at språket brukes presist, akkurat slik det også er i programmering. Det er mange begreper som elevene må kjenne til i grunnleggende programmering, og mange av dem handler om egen kroppsbevissthet. Begreper som høyre og venstre må beherskes, og hva er det egentlig å snu seg 90 grader?

Når man bruker lapper for å symbolisere programmet, er det viktig å tilpasse disse til elevens synsfunksjon. For punktskriftbrukere kan man bruke Statpeds kodebrikker.

Undervisningsopplegg

Tips og ideer

Mobilitetsopplæring

Analog programmering henger tett sammen med mobilitetsopplæring. En mobilitetsrute kan være programmeringsinstrukser. "Gå til stokken treffer veggen. Snu 90 grader til høyre. Gå til stokken treffer veggen. osv." Elevene kan gjerne lage ruter til hverandre som de skal gjøre med blindfold for å ha et inkluderende opplegg, og programmering kan sees i sammenheng med å lære eleven å finne fram på skolen på egen hånd.

Side 6 av 33