Til hovedinnhold

Programmering for elever med nedsatt syn

Blue-Bot og Bee-Bot - robot

Blue-bot roboter

Hvordan virker den?

Bee-Bot og Blue-Bot er frittstående roboter som kan programmeres ved hjelp av taktile knapper. Bee-Bot og Blue-Bot har ulike farger, men den viktigste forskjellen er at Blue-Bot er utstyrt med Bluetooth-tilkobling . Du trykker på knappene i den rekkefølgen du ønsker for å lage en sekvens med instruksjoner (forover, bakover, høyre, venstre). Siden Blue-Bot har støtte for Bluetooth, kan den også programmeres ved hjelp av en app eller tilbehøret Tactile Reader.

Tactile Reader gir en litt annen tilnærming der du kan legge fysiske brikker i 10 separate spor. Det finnes ulike brikker som har de samme instruksjonene som du finner på roboten (forover, bakover, høyre og venstre). Inntil tre Tactile Reader kan seriekobles for å lage lengre kodesekvenser. Det finnes dessuten pakker med ekstra brikker, såkalte Extension Tiles. Disse pakkene inneholder brikker med andre instruksjoner.

En annen type tilbehør er underlag (matter) som er utstyrt med rutemønster der rutene kan inneholde tekst eller bilder. Det finnes flere typer i salg, men du kan lage like gode underlag selv. Les mer om dette under delen om underlag til roboter. Underlagene brukes til å lage utfordrende og spennende oppgaver. På tts-international.com kan du lese mer om utstyr og tilbehør.

Tilrettelegging for elever med synshemming

Knappene som brukes til å programmere roboten har ulike fargekoder, og er oversiktlige å bruke for elever med nedsatt syn. De syv knappene ligger plassert slik at elevene kan forstå logikken uten at de nødvendigvis forstår den taktile merkingen.

På Blue-Bot kan du spille inn lyder for hver knapp. Roboten gir da lydtilbakemelding både når du koder den og når den forflytter seg/utfører koden. Da kan roboten for eksempel si «framover» når den flytter seg forover eller «bakover» når den flytter seg bakover. Lyd gir en ekstra dimensjon til opplevelsen for elever med synsnedsettelse. Å slå enheten og lyden på og av er enkelt ved hjelp av to skyvebrytere på undersiden.

Når roboten er i bevegelse, kan punktskriftbrukere legge en hånd på den, og eventuelt en hånd på et referansepunkt. Da kan hun følge roboten underveis selv om hun ikke ser den. Med utfordrende oppgaver kan Bee-Bot og Blue-Bot brukes av elever med synsnedsettelse helt opp til ungdomsskolen som en introduksjon til koding.

Tactile Reader

Tactile Reader med tilrettelagte brikker med store symboler i god kontrast.

Tactile Reader egner seg godt for elever med synsnedsettelse så fremt den tilpasses noe. Du kan forbedre merkingen ved å klistre på lapper med større symboler og bedre kontrast. Det er også mulig å merke brikkene med punktskrift.

Bilde 1: Tactile Reader-brikke merket med punktskrift. Bilde 2: Tactile Reader-brikker merket med punktskrift og med store symboler i god kontrast.

Tactile Reader har to knapper som brukes til henholdsvis Bluetooth-pairing og overføring av kode til BlueBot. Disse krever ingen spesiell merking, men du må vite hvilken knapp som gjør hva.

Skjermbilde fra Blue-Bot-appen.

Blue-bot-appen

Blue-Bot-appen kan brukes sammen med Blue-Bot, men den kan også brukes uten å koble den til roboten. Appen har enkel tilpasning for farger på bakgrunn og knapper. Mulighetene er svært begrensede og gjelder bare for Windows.

Appen fungerer greit ved relativt lav forstørring, men man mister fort oversikten hvis man har behov for mye forstørring. Du kan aktivere Windows forstørrelsesprogram i Windows eller Zoom på iPad. Du kan også prøve Windows fargefiltre hvis det er behov for å endre kontraster i appen. Men tilpasning av fargene i appen kan være utfordrende siden appen bruker mange ulike fargekombinasjoner. Windows høykontrast fungerer ikke. Det er viktig at tilpasninger prøves ut med den enkelte elev.

Når du har laget en kodesekvens i appen, kan du få Blue-Bot til å utføre koden. Da kan du følge roboten på skjermen og se at roboten beveger seg der. Samtidig kan den fysiske Blue-Bot-roboten utføre den samme koden. Å følge roboten på skjermen er vanskelig for elever med synsnedsettelse.

Appen er ikke tilgjengelig for elever som bruker skjermleser.

Blue's blocks app

Blue's blocks er en app for Blue-Bot hvor man skal sette sammen blokker for å styre Blue-Boten. Denne er hakket mer avansert enn blue-bot appen. Appen har egen funksjon for å forstørre rutenettet og blokkene man har satt i rutenettet. Man får ikke forstørret blokkene man skal velge ut ifra, som befinner seg på venstre side. For å forstørre disse må man aktivere forstørring på smarttelefon eller nettbrettet. Det vil imidlertid fort gjøre at man mister oversikten.

skjermbilde av blue's blocks appen med forstørring av rutenettet.

Bee-Bot-appen

Skjermbilde av Bee-bot-appen.

Hensikten med Bee-Bot appen er å lære seg funksjonene til Bee-Boten. Her kan man styre en digital Bee-Bot ut ifra et styringspanel med tilsvarende knapper som Bee-Boten har på ryggen. Det er mulig å forstørre med forstørringsprogrammet på smarttelefon eller nettbrett, men forstørring gjør at man fort mister oversikt. Det kan derfor være en fordel å bruke selve Bee-Boten i stedet for appen for barn som er sterkt svaksynte. Appen er ikke tilgjengelig for blinde.

Tips og ideer

  • Spill inn lyd til knappene på Blue-Bot-en. Husk å slå på høyttleren.
  • Ved bruk av Tactile Reader: snakk om at koder vanligvis skrives i leseretningen under hverandre. Bruk gjerne Statpeds kodebrikker som supplement.
  • Vurder behovet for Windows Forstørrelsesprogram og/eller Fargefiltre i Windows (Win+U) i samarbeid med elev.
  • Vurder behovet for Zoom kombinert med Zoomfiltre i iOS (Innstillinger > Tilgjengelighet > Zoom) i samarbeid med elev.
  • Tilpasninger i Windows for personer med nedsatt syn.
  • Tilpasningsmuligheter på iPad for elever med nedsatt syn.
  • Elever med alvorlig synssvekkelse som leser visuelt og elever som bruker punktskrift vil ikke klare å bruke appen. Bruk i stedet roboten frittstående eller med Tactile Reader.

Undervisningsopplegg

Side 11 av 33