Til hovedinnhold

Programmering for elever med nedsatt syn

Cubetto - robot

Cubetto robot og kodebrett.

Hvordan virker den?

Cubetto er en kubeformet robot i tre som kodes ved hjelp av et fysisk kodebrett og kodebrikker.

Cubetto er svært stillegående og beveger seg 15 cm av gangen. Den har et taktilt ansikt i retningen den beveger seg, i tillegg til en taktil pil på toppen av roboten. Roboten går på batteri med god kapasitet. Den skrus av og på med skyveknapper som er lett tilgjengelig, på både brett og robot. Når koden er lagt, startes roboten ved hjelp av en stor knapp midt på brettet.

Det fysiske kodebrettet kobles til roboten med Bluetooth. Det er enkelt å legge brikkene ned i brettet, og de kan kun legges på en måte. Hver brikke har et hakk i bakkant, som symboliserer hvordan de skal legges på brettet. I tillegg er det, på alle retningsbrikkene, en pil den veien roboten vil gå. Unntaket her er bakover, som er symbolisert med to hakk i bakkant.

Cubetto kodebrett programmert med fire retningsbrikker.
Cubetto kodebrett programmert med tre brikker som har en annen funksjon enn retning.

Nettside: https://www.primotoys.com/.

Tilrettelegging for elever med synshemming

For elever med nedsatt syn vil det være nyttig at roboten markeres med god kontrast. Et eksempel er å feste farget papp på toppen av roboten, i farge og form som tilsvarer de fysiske kodebrikkene:

Cubetto kodebrett og robot. Roboten er tilrettelagt med farget papp på toppen som viser retningene forover, venstre og høyre.

Merket for fremover kan også få taktil forsterkning i form av at det lages en pil med flytende lim som blir gjennomsiktig (eks. skolelim) på toppen. Når det er satt på papp vil denne nemlig fjerne den taktile pilen som er i roboten her. Ved å gjøre denne markeringen vil det være tydeligere hvilken vei som er frem. Man kan også velge å bruke svart tusj for å forsterke øyne og munn med god kontrast.

Cubetto er testet på elever med synsnedsettelse fra 4 år og til 6.klasse. Den kan, på lik linje med Blue-Bot og Bee-Bot, fungere som en god introduksjon til koding.

Det følger med et underlag i stoff. For elever som har nedsatt syn anbefaler vi heller å lage egne matter med god kontrast og taktile kjennetegn. Se nærmere beskrivelse under delen om underlag til roboter.

Tips og ideer

Cubettos kode er laget som en slange. Det gjør progresjonen fra dette verktøyet og over på mer avanserte kodeverktøy som tekstkoding osv. litt mindre intuitiv. En bør derfor snakke med eleven om at koden vanligvis skrives i leseretning og under hverandre, eventuelt bruke Statpeds fysiske kodebrikker som et supplement til verktøyet.

Undervisningsopplegg

Side 13 av 33