Til hovedinnhold

Programmering for elever med nedsatt syn

Digitale verktøy for tekstprogrammering

Skjermbilde med JavaScript programkode
Illustrasjon: Colourbox

I skolen brukes mange ulike digitale verktøy til programmering. Der finnes det både blokk- og tekstbaserte verktøy, og dessuten noen hybridløsninger som kombinerer blokk og tekst.

Men mange av verktøyene er vanskelige eller umulig å bruke for elever med nedsatt syn eller blindhet. Valg av digitalt verktøy er derfor svært viktig. Bruk et verktøy som har gode tilpasningsmuligheter eller som fungerer godt med hjelpemidlene eleven bruker.

I denne oversikten tar vi for oss digitale verktøy for tekstprogrammering. Disse kalles kildekode-editorer eller bare editorer.

Hva bør du velge?

For elever med relativt moderat synssvekkelse, kan mange av verktøyene egne seg. Mange editorer har tilpasningsmuligheter, for eksempel zoom-funksjon og fargetemaer, som enkelte elever med nedsatt syn kan ha nytte av. Men husk at det er viktig å prøve ut aktuelle verktøy sammen med eleven før du velger. Denne elevgruppa har svært individuelle behov og det er derfor vanskelig å si noe generelt som gjelder for alle.

For elever som bruker skjermleser, vil de fleste verktøyene ikke egne seg. Her må du velge blant de relativt få som faktisk fungerer.

Anbefalte kildekode-editorer for elever med moderat synssvekkelse:

Dette gjelder for elever som jobber visuelt. De fleste verktøyene har tilpasningsmuligheter og kan fungere for enkelte elever, men nesten ingen av disse mulighetene imponerer. Derimot er det en editor som kan anbefales:

 • Visual Studio Code

Anbefalte kildekode-editorer for elever med blindhet eller alvorlig synssvekkelse:

Dette gjelder for elever som bruker skjermleser, enten alene eller i kombinasjon med skjermforstørring. Anbefalingene gjelder for Windows hvis ikke annet er nevnt:

 • Visual Studio Code (JAWS, NVDA)
 • Spyder (JAWS, NVDA)
 • Notepad++ (JAWS, NVDA, Supernova)
 • PyDev (JAWS, Supernova)
 • TextMate (macOS) (VoiceOver)

Hvis du skal programmere Jupyter notebooks eller micro:bit, anbefaler vi Visual Studio Code:

Oversikt over kilde-kodeeditorer

Her finner du en kort oversikt over alle kilde-kodeeditorer vi har vurdert. Alle er testet på Windows-plattformen, bortsett fra når noe annet er angitt. En mer detaljert beskrivelse av ulike kildekode-editorer finner du på https://github.com/oivron/coding-without-seeing.

 • IDLE
 • JupyterLab
 • Jupyter Notebook
 • Microsoft MakeCode
 • Mu
 • Notepad++
 • PyCharm
 • PyDev
 • Python Editor
 • repl.it
 • Spyder
 • TextMate (macOS)
 • Thonny
 • trinket.io
 • Visual Studio Code

Side 33 av 33