Til hovedinnhold

Programmering for elever med nedsatt syn

Lego WeDo - robot

Lego WeDo-figuren Milo.

Hvordan virker det?

Lego WeDo 2.0 er et Lego-sett som lar deg bygge Lego-figurer som deretter kan programmeres. Det er et enklere sett enn for eksempel Lego Spike og Lego Mindstorms.

Tilrettelegging for elever med synshemming

WeDo-klossene

Selv om WeDo-settet inneholder nesten 300 klosser, vil du klare deg med langt færre for å bygge mange av figurene. Figurene Milo, for eksempel, kan bygges med under 50 klosser. Likevel kan byggingen være utfordrende for elever med synsnedsettelse. Men mange av disse elevene vil likevel klare å bygge disse figurene, i hvert fall deler av dem. Blinde elever er avhengig av hjelp.

Husk:

Programmere WeDo

Lego har utviklet en egen app for WeDo 2.0. Den minner om appen som brukes til å programmere Lego Mindstorms. Disse programløsningene er veldig utfordrende for mange synshemmede, men kan muligens brukes av enkelte elever med moderat synssvekkelse. Det må i så fall prøves ut med den enkelte elev.

Programmering av roboten Milo med WeDo-appen.

WeDo-appen tar deg først gjennom byggeprosessen av den figuren du har valgt å bruke. Deretter kommer du til selve programmeringen. Programmeringen foregår ved at du må velge blokker fra en lang meny nederst i skjermbildet. Blokkene dras inn i selve editor-området der du bygger opp programkoden din. Blokkene er i ulike farger og har ofte symboler som kan være ganske detaljerte.

Detalj med to kommandoer fra WeDo-appen.

Symbolene er vanskelige å se. Blokkene kan også være vanskelig å skille fra hverandre siden mange av dem ser nesten like ut. Moderat bruk av Windows Skjermforstørring kan hjelpe. Windows Høykontrast har ingen effekt på WeDo-appen, men Windows Fargefiltre kan muligens hjelpe for noen elever. Dette må først prøves ut sammen med eleven. Appen er ikke mulig å bruke med skjermleser.

For elever med alvorlig synssvekkelse som leser visuelt og elever som bruker punktskrift, anbefales i stedet å programmere WeDo 2.0 med Python. Det betyr at du kan bruke Visual Studio Code, eller en tilsvarende kildekode-editor, til å skrive programkode. Det er utarbeidet en Komme i gang-veileder for dette (se under Tips og ideer).

Husk:

  • I stedet for å følge byggeinstruksjonene i appen, kan det lønne seg å skrive dem ut på papir.
  • Vurder om det er behov for å bruke Windows Forstørrelsesprogram eller Fargefiltre (Win+U).
  • Vurder behovet for å bruke Zoom kombinert med Zoomfiltre i iOS (Innstillinger > Tilgjengelighet > Zoom).
  • Elever som ikke ser godt nok til å bruke WeDo-appen, anbefales i stedet å bruke Python. Se Komme i gang-veileder.

Forslag til undervisningsopplegg

Tips og ideer


Side 28 av 33