Til hovedinnhold

Programmering for elever med nedsatt syn

Forslag til undervisningsopplegg

Statpeds kodebrikker og brett med analog kode

Introduksjon av kodebrikker

Tidsbruk

30 minutter

Alder

Alle som begynner med koding bør teste analog koding først. Dette opplegget kan brukes fra 1.klasse.

Hva trenger du?

Kodebrikker og brett til analog koding, for eksempel: hoppe, klappe, venstre, høyre, fremover, bakover. Brikkene man bruker avhenger av alder og hvor krevende oppgaver man ønsker å lage.

Visuelle kodebrikker med de samme kommandoene

Mål

Se sammenhengen mellom instruksjon gitt ved kodebrikker og bevegelser som roboten/elevene utfører.

Hva gjør du?

Introduksjon: Datamaskiner er gode til å oppfatte det vi sier. Men de er veldig dårlige til å tenke selv. Hva skjer for eksempel om du setter en robot til å gå utenfor et bord? Vil den stoppe når den ser faren, slik som oss mennesker?

For at blant annet roboter skal fungere må vi være de smarte og programmere godt! I dag skal vi late som vi er roboter og progammerere, og styre hverandre. Vi skal øve på være presise og gi gode instruksjoner. Som roboter har vi bare lov å gjøre det programmereren sier.

 1. Lag en kode på kodebrettet i fellesskap. Skriv den både på tavlen og lag den på kodebrettet i punktskrift. La en av elevene være robot og "gjøre koden".
 2. Del klassen inn i grupper på minst to og to. La dem lage koder til hverandre uten noen kriterier.
 3. Utvidelse av opplegget:
  1. Lag flere brikker: du kan variere antall grader (vend 90 grader, 180 grader etc.), lengde på skritt eller ha brikker med flere kommandoer.
  2. Kodene kan ha mål de skal nå:
   1. Lag en kode til klasseromsdøra
   2. Lag en kode til en skatt som er gjemt ute
   3. Lag en kode til en medelev

Oppsummering

Snakk om:

 • hva lærte vi om viktigheten av å være presis?
 • hvordan en robot og programmerer jobber?
 • kan vi dele noen tips og triks om hvordan det er lurt å lage en kode?
Statpeds kodebrikker med brett sammen med Blue-Bot

Introduksjon av robot

Statped har testet ulike roboter til bruk i progammering. Disse finner du mer informasjon om her (lenke). Det finnes også mange andre på markedet som kan fungere. Opplegget under bygger på koderoboten Blu-Bot, men kan enkelt endres til andre roboter.

Tidsbruk

90 minutter

Alder

Alle som begynner med koding bør teste analog koding først. Dette opplegget kan brukes fra 1.klasse.

Hva trenger du?

 • Kodebrikker og brett som samsvarer med det roboten utfører: venstre, høyre, fremover, bakover.
 • Blue-Bot
 • Taktile plansjer/kart.
 • Målebånd med taktile kjennetegn.

Mål

Se sammenhengen mellom instruksjon gitt ved kodebrikker og bevegelser som roboten/elevene utfører.

Hva gjør du?

 1. Beskriv roboten:
  1. Hvordan er knappene plassert?
  2. Hva slags lyder lager roboten og hva betyr de?
  3. Navngi knappene på Bluebot med ordene som tilsvarer kodebrikkene i punkt: fremover, bakover, venstre og høyre. Du gjør dette ved å holde knappen inne til det kommer en lyd.
 2. Lag en kode på kodebrettet i fellesskap. Skriv den både på tavlen og lag den på kodebrettet i punktskrift. La Blue-Bot kjøre koden på gulvet. Eleven som har synsnedsettelse kan kjenne på Blue-Boten mens den kjører.
 3. Del klassen inn i grupper på minst to og to. La dem lage samme kode på roboten som dere laget felles. Snakk om hvorfor det er viktig å lage koden ferdig først og at man må nullstille koden etterpå. Elevene kan så jobbe med å bli kjent med roboten. Bruk kodebrikkene ved siden av, slik at koden alltid legges i sin helhet på kodebrettet og med visuelle brikker før roboten programmeres og kjøres:
  1. Hvor langt fremover går Bluebot når du trykker en gang? Bruk et målebånd med taktile/tydelige kjennetegn.
  2. Hvor mange ganger må du trykke på venstre eller høyre for å snu helt rundt?
  3. Lag en kode med tre instruksjoner.
  4. Hvor mange ganger må du trykke for å komme til veggen nærmest deg?
  5. Lag en kode slik at roboten går i en firkant.
 4. Ta frem og beskriv plansjene. La eleven som har synsnedsettelse bli kjent med kartet ved å kjenne på det håndholdte kartet.
 5. Gi elevene oppgaver til de taktile kartene:
  1. La de gå rundt på hele kartet, i ytterkant, på tvers osv.
  2. Gi konkrete oppgaver der de skal komme til en spesifikk rute på kartet
  3. Gi dem mulighet til å lage oppgaver selv.

Oppsummering

Snakk om:

 • Hva lærte du om bruk av roboter?
 • Har du noen tips å dele til de andre i klassen?
 • Hvordan gir de taktile/visuelle kodebrikkene oss oversikt over hele koden?
 • Hvorfor er det viktig å lage hele koden før vi lar roboten bevege seg?

Side 10 av 33