Til hovedinnhold

Programmering for elever med nedsatt syn

super:bit - kodesett

Utdrag av super:bit-matta med en Bit:bot-robot som kjører langs en av kjørebanene.

Hvordan virker det?

super:bit er et kodesett som distribueres til skolene for 6. klasse i forbindelse med kurs fra Vitensentrene. Settene inneholder micro:bit (lenke til micro:bit), roboten Bit:bot XL, super:bit-matta og diverse annet tilbehør. super:bit-matta er stor (234 x 114 cm) og har et påtrykt bymiljø med bygninger, parker, veier, m.m. Noen av oppgavene i super:bit-prosjektet går ut på at elevene skal programmere roboten til å kjøre i dette bymiljøet. Matta har flere veier eller kjørebaner; to svingete baner og to meterlange, rette baner ytterst på hver side.

Nettsider: superbit.no, shop.4tronix.co.uk, pspressreklame.no.

Tilrettelegging for elever med synshemming

Roboten Bit:bot XL

Roboten Bit:bot XL med ultralydsensor.

Roboten er enkel å betjene. Den har en taktil av/på-bryter på baksiden og et spor der du setter inn micro:bit-enheten. Hvis avstandssensoren (ultralydsensoren) skal brukes, settes den inn i sporet helt foran på roboten.

Når roboten kjører, kan den være utfordrende å følge underveis, spesielt hvis den skal kjøre rundt på super:bit-matta. Selv om du bruker lav hastighet, kan det likevel være vanskelig å følge den. Men husk at for lav hastighet kan gjøre at roboten kjører ujevnt eller ikke i det hele tatt, så du må gjøre en avveining. Roboten har en liten høyttaler (buzzer) som kan programmeres til å lage lyd. Den kan gi elevene en rikere opplevelse når roboten kjører, for eksempel ved at den lager et pipesignal ved start og stopp, eller underveis når den endrer retning.

NB! Husk at mens selve micro:bit-kortet er ganske robust, kan vi dessverre ikke si det samme om Bit:Bot XL:

  • Kjør roboten på gulvet, ikke på bordet. Den tåler ikke å falle ned.
  • Hvis micro:bit står i roboten mens du overfører et program, bør roboten slås av først.
  • Ikke vri på hjulene, det kan skade de to elektromotorene.

super:bit-matta

For mange elever med synsnedsettelse, vil ikke super:bit-matta gi noe mening hvis den ikke tilrettelegges. Du kan lage konkrete bygninger med bokser av for eksempel tre eller papp, fotgjengerfeltene kan merkes med tape som har litt struktur, start- og stoppunkt for kjørebanene kan merkes taktilt og gjerne også i punktskrift. Husk at bygningene du lager må være festet til underlaget da de lett flytter seg når en kjenner på dem. Kjørebanene kan merkes med to streker med lim slik at det går an å føle hvor veien går. Disse strekene må danne ytterkantene av kjørebanen, slik at de ikke forstyrrer roboten. De svingete kjørebanene (start til mål) har ganske god kontrast. Men de meterlange kjørebanene Hva er meterkjørebanen. ytterst på hver side av matta, har dårlig kontrast som bør forbedres med kontrastfarger. Her også kan man merke ytterkantene av kjørebanene med limstreker.

Du bør også lage et kart (en kopi av super:bit-matta i mindre format) som elevene kan bruke for å få oversikt over matta. Det kan for eksempel lages i A4-format. Kartet må være taktilt med punktskrift, med de viktigste elementene i byen merket med lim, og eventuelt andre kjennetegn. Det er også mulig å lage en 3D-modell av kartet.

Bildet til venstre viser roboten Bit:bot XL som er programmert til å følge en sort tapestrek på gulvet. Bildet til høyre viser en avgrenset kjørebane mellom to sorte tapestreker formet som en hestesko.

Hvis super:bit-matta blir for vanskelig å bruke, er det et alternativ å kjøre roboten fritt på gulvet. Da kan du lage et mer avgrenset miljø der elever med synsnedsettelse lettere kan ha oversikt. Bruk den sorte elektriker-tapen som følger med klassesettet til dette. Linjesensorene på roboten kan programmeres til å følge tapen eller til å kjøre mellom to parallelle tapestreker.

Husk:

  • Ikke bruk for høy (eller for lav) hastighet på Bit:bot XL-roboten. Prøv deg fram med utgangspunkt i for eksempel 30% hastighet.
  • Bruk gjerne lyd på roboten.
  • Tilrettelegg super:bit-matta.
  • Lag et taktilt oversiktskart over matta. Vurder å lage en 3D-modell.
  • Vurder å kjøre roboten i et mer avgrenset miljø utenfor matta.

Forslag til undervisningsopplegg


Side 20 av 33