Til hovedinnhold

Programmering for elever med nedsatt syn

Swift Playgrounds - app for programmering

Skjermbilde fra appen Swift Playgrounds.

Hvordan virker den?

Swift er et programmeringsspråk som er utviklet av Apple. For å gjøre det enkelt og attraktivt å lære Swift, har Apple også utviklet Swift Playgrounds. Swift Playgrounds er et undervisningsopplegg og spill i en og samme app. Den kan kjøres på både iPad og Mac.

Det finnes mange såkalte Playgrounds som kan lastes ned og brukes med appen. Vi anbefaler at du bruker undervisningsoppleggene Learn to Code 1 og 2. De er beregnet på elever som ikke har noen erfaring med programmering fra før. Learn to Code 1 og 2 lastes ned og tas i bruk i selve appen.

Når du bruker Learn to Code 1 og 2, vil skjermbildet i Swift Playgrounds være todelt. Den ene delen viser såkalte «puzzle worlds» som er representert ved et tredimensjonalt rutemønster. Figuren Byte programmeres til å bevege seg i rutemønstret for å løse oppgaver. Den andre delen av skjermbildet består av tekst. Her presenteres selve oppgaven du skal løse, og her skriver du programkoden som bestemmer hva Byte skal gjøre. Learn to Code 1 og 2 inneholder mange «puzzle worlds» med ulik vanskelighetsgrad.

Swift Playgrounds kan også brukes til å programmere micro:bit, LEGO Mindstorms EV3, Skoog, Osmo og Sphero. Men dette er andre playgrounds som ikke inngår i undervisningsoppleggene Learn to Code.

Nettsted: http://www.apple.com/swift/playgrounds.

Tilrettelegging for elever med synshemming

Videoen er laget av ORION.

Vi forutsetter her at du bruker undervisningsoppleggene Learn to Code 1 og 2.

Det lønner seg å bruke appen slik at du har kodeområdet og rutemønsteret ved siden av hverandre, ikke over hverandre. På Mac er dette standard, men på iPad bør du bruke enheten liggende.

For elever som bruker tekst-til-tale, kan det være nødvendig å slå av lyden i appen. Appen bruker både bakgrunnsmusikk og lydeffekter, og dette kan være forstyrrende. Bakgrunnsmusikken har ingen direkte sammenheng med det som skjer i appen, men det har lydeffektene. Bakgrunnsmusikk og lydeffekter kan slås av uavhengig av hverandre.

Swift Playgrounds er utviklet for å fungere sammen med VoiceOver, Zoom og Større skriftstørrelse. Dessuten kan invertering eller filtre fungere. Invertering vil kun fungere for den tekstlige delen av skjermbildet. Men det går an å slå inverteringen av og på avhengig av om du skal skrive kode eller følge med når Byte skal utføre programkoden du har laget.

Støttemateriell i kontrastfarger skrevet ut på papir. Viser et rutemønster fra en av oppgavene i Learn to Code. Rutemønsteret viser hva som er land og vann, hvor hindringene befinner seg, osv.

Mange elever med synsnedsettelse vil ha problemer med å se de ulike «puzzle worlds» i appen. De består av mange farger og kan inneholde mange detaljer. Men det er utarbeidet et støttemateriell for Learn to Code som vil være helt avgjørende for mange elever i denne gruppa. Støttemateriellet finnes i formatene svart skrift i kontrast, i punktskrift, og for svellepapir. Her vil du kunne utforske de ulike «puzzle worlds» i detalj før du går løs på dem i appen.

På iPad er det en linje nederst i appen med kodeforslag (Code completion). For å løse oppgavene i Learn to Code kan du bruke forslagene som til enhver tid dukker opp. På iPad er det en fordel å bruke appen med skjermtastaturet skjult. Hvis skjermtastaturet er åpent, vil forslagene fra Code completion få dårligere kontrast. På Mac vises kodeforslagene litt annerledes.

Elever som bruker VoiceOver bør bytte til engelsk talesyntese siden appen er på engelsk. Elevene bør også være fortrolige med Rotoren i VoiceOver. Bruk av VoiceOver med Swift Playgrounds er ganske godt forklart i en serie med videoer fra Hadley (se under Tips og ideer).

  • Bruk støttemateriell i ønsket format (kontrast, punktskrift og svellepapir).
  • Bruk appen i liggende format (landscape).
  • Slå av bakgrunnsmusikk og/eller lydeffekter ved behov.
  • Bruk appen med skjermtastaturet skjult (iPad).
  • Bytt språk i VoiceOver slik at det stemmer overens med språket i appen (engelsk).
  • Vurder behovet for å bruke appen med Zoom i iOS (Innstillinger > Tilgjengelighet > Zoom) eller Zoom i macOS (Systemvalg > Tilgjengelighet > Zoom).
  • Vurder behovet for å bruke appen med Zoomfiltre i iOS (Innstillinger > Tilgjengelighet > Zoom) eller med invertering og fargefiltre i macOS (Systemvalg > Tilgjengelighet > Skjerm > Skjerm og Systemvalg > Tilgjengelighet > Skjerm > Fargefiltre).
  • Vurder behovet for å bruke appen med større tekst i iOS (Innstillinger > Tilgjengelighet > Skjerm og tekststørrelse > Større tekst > Større skriftstørrelser).

Undervisningsopplegg

Tips og ideer


Side 26 av 33