Til hovedinnhold

Tilpasningsmuligheter i Windows 10 for personer med nedsatt syn

Om forstørring (Windows 10)

I mange Windows-programmer er det mulig å bruke Zoom-funksjonen til å justere størrelsen på elementene i et vindu. Du justerer forstørringen ved å bruke Ctrl-tasten sammen med hjulet på musa eller ved å trykke Ctrl + pluss / Ctrl + minus på det numeriske tastaturet. Denne funksjonen fungerer ikke i alle nettsider og programmer.

Side 12 av 52