Til hovedinnhold

Tilpasningsmuligheter i Windows 10 for personer med nedsatt syn

Hurtightaster i Word (Windows 10)

Åpne dokument

Ctrl + O

Nytt dokument

Ctrl + N

Skrive ut

Ctrl + P

Lukke dokument

Ctrl + F4

Lagre

Ctrl + S

Lagre som

F12

Angre siste handling

Ctrl + Z

Gjenta siste handling

Ctrl + Y

Klippe ut markert tekst

Ctrl + X

Kopiere markert tekst

Ctrl + C

Lime inn tekst

Ctrl + V

Merk alt

Ctrl + A

Markere deler av tekst

Skift + piltaster

Sett inn sideskrift

Ctrl + Enter

Øke skriftstørrelse

Ctrl + 8

Minke skriftstørrelse

Ctrl + 7

Slå av og på båndet i Word

Ctrl + F1
Starte Les høyt

Starte Les høyt

Zoome

Ctrl + musehjulet

Linjeavstand - enkel

Ctrl + 1

Linjeavstand – halvannen

Ctrl + 5

Linjeavstand – dobbel

Ctrl + 2

Side 49 av 52