Til hovedinnhold

Tilpasningsmuligheter i Windows 10 for personer med nedsatt syn

Hurtigtaster i Windows forstørrelsesprogram (Windows 10)

Aktivere Forstørrelsesprogram

Win + pluss

Avslutte forstørrelsesprogram

Win + Esc

Øke forstørrelsen

Win + pluss Ctrl + Alt + musehjulet

Redusere forstørrelsen

Win + minus Ctrl + Alt + musehjule
Starte opplesning av tekstCtrl + Alt + Enter Ctrl + Alt + venstre museknapp

Gå til neste setning i opplesningen

Ctrl + Alt + K

Gå til forrige setning i opplesningen

Ctrl + Alt + H

Endre visningsmodus

Ctrl + Alt + M

Aktivere Fullskjermsmodus

Ctrl + Alt + F

Aktivere Linsemodus

Ctrl + Alt + L

Aktivere Forankretmodus

Ctrl + Alt + D

Invertere fargene

Ctrl + Alt + I

Side 51 av 52