Til hovedinnhold

Tilpasningsmuligheter i Windows 10 for personer med nedsatt syn

Om opplesning av tekst (Windows 10)

Merk at de fleste av tilpasningsmulighetene som er beskrevet, er med utgangspunkt i skrivebordsversjonene av de ulike programmene. Mange av programmene finnes også i nettleser-versjoner. Her vil det av og til være flere tilpasningsmuligheter, og av og til færre. Hurtigtastene vil ofte ikke være like. Merk at opplesningsfunksjonene kan være avhengig av nettilgang i noen av programmene.

Side 17 av 52