Til hovedinnhold

Tilpasningsmuligheter i Windows 10 for personer med nedsatt syn

Opplesning i Fokus og Lesemodus (Word) (Windows 10)

I Word kan du også få tilgang til en forenkling av skjermbildet, og opplesning og tilpasning av tekst i det som kalles Fokus og Lesemodus. Disse finner du under fanearket Visning. Opplesning startes i begge funksjonene med hurtigtasten:

  • Ctrl + Alt + Mellomrom

Under Visning i Lesemodus vil du finne igjen mange av de valgene du har i Engasjerende leser, med unntak av dette er en ren lesemodus, og du kan ikke redigere i teksten. I Fokus er alle menylinjer tatt bort, og du kan redigere teksten. Tilpasningsmulighetene er færre. Du kan forstørre med Ctrl + musehjulet i både Fokus og Lesemodus.

For å gå ut av Fokus eller Lesemodus trykker du på Escape (øverst til venstre på tastaturet).

Tastesnarvei for å gå til modus (skrivebordsversjonen). Merk at disse skal trykkes etter hverandre, ikke samtidig:

  • Fokus: Alt + N + O
  • Lesemodus: Alt + N + G

Oppgaver

Side 20 av 52