Til hovedinnhold

Tilpasningsmuligheter i Windows 10 for personer med nedsatt syn

Linjeavstand og tegnavstand (Windows 10)

Linjeavstand kan også ha stor betydning for lesbarhet. Standardverdien er 1. Prøv gjerne å øke den til 1,5. Du finner valget på Hjemfanen under Avsnitt:

Skjermdump Hjemfanen under avsnitt.

Du kan bruke hurtigtaster

  • Enkel linjeavstand: Ctrl + 1
  • Halvannen linjeavstand: Ctrl + 5
  • Dobbel linjeavstanden: Ctrl + 2

Når du bruker hurtigtaster så endres linjeavstand i den linjen markøren befinner seg, eller i det området som du har markert.

Hvis du ønsker å endre på avstanden mellom tegnene gjør du dette i dialogboksen for Skrift, under fanearket Avansert. I nedtrekksmenyen for Avstand velger du Sperret og til høyre for menyen velger du hvor mange punkter du ønsker det skal være mellom hvert tegn, f.eks. 10. Her kan du prøve deg fram, slik at du finner en avstand som passer for deg.

Oppgaver

Side 28 av 52