Til hovedinnhold

Tilpasningsmuligheter i Windows for personer med nedsatt syn

Skriftstørrelse og skrifttype

For mange vil skrifttypen som brukes, ha stor betydning for lesbarheten. Vi anbefaler rene skrifttyper, uten seriffer, som f.eks. Arial og Verdana. Skrifttype og –størrelse bør justeres i samråd med eleven.

Du kan endre skriften i Word direkte i Hjem-fanen:

Skjermdump verktøylinje i Word, hjem, innstillinger for skriftstørrelse og skrifttype

Du kan også endre skriften i dialogboksen for Skrift.

Velg Hjemfanen
Trykk på den lille pilen ned til høyre i menyen for Skrift på båndet
Velg så ønsket skrifttype i dialogboksen som åpner seg før du trykker OK

Skjermdump dialogboks for skrift.

Tips: Du kan bruke Tab og piltaster for å navigere rundt i dialogboksen

Hurtigtast for å åpne dialogboksen for Skrift:

  • Ctrl + D

Dersom du ønsker å endre skriftstørrelse underveis i skrivingen, eller på markert tekst, kan dette enkelt gjøres ved hjelp av en hurtigtast:

  • Ctrl + 7 eller 8 på tastaturet (ikke det numeriske tastaturet).

Oppgaver

  1. Åpne Word
  2. Skrive en setning, og trykk Enter
  3. Sett skrifttype til Arial
  4. Velg en skriftstørrelse som passer deg
  5. Skriv en setning til
  6. Marker begge setningene
  7. Trykk på Ctrl + 8, trykk 8 to ganger til mens du holder Ctrl inne

Side 26 av 52