Til hovedinnhold

Tilpasningsmuligheter i Windows 10 for personer med nedsatt syn

Markør (Windows 10)

I Windows har du mulighet for å gjøre markøren (skrivemerket) tydeligere. Gå til:

  • Win + U (Innstillinger – Hjelpemiddel) – Tekstmarkør.
Skjermdump innstillinger for tekstmarkør

Her kan du huke av for aktiver tekstmarkørindikatoren. Da vil markøren gjøres tydeligere med indikatorer over og under markøren. Du kan endre størrelsen på indikatorene ved å dra i skyveknappen. Du kan også endre fargen.

Du kan også endre tykkelse på selve skrivemarkøren, uten å sette på indikatorene. Tykkelsen endre du ved å dra på skyveklappen nederst.

Oppgaver

Side 6 av 52