Til hovedinnhold

Tilpasningsmuligheter i Windows 10 for personer med nedsatt syn

Nyttige hurtigtaster i Windows 10

Lukk programAlt + F4
Veksle mellom de aktive programmeneAlt + TAB
Oversikt over aktive programmerWin + TAB
Åpne app fra oppgavelinjenWin + tall (appens plassering i rekka)
Åpne program i StartmenyenWin + (Shift + Tab) + piltaster + Enter
Åpne utforskerWin + E
Aktivere oppgavelinjenWin + T
Minimere vidu/programWin + Pil ned
Invertere fargeneShift + Alt + PrintScreen
Aktivere fargefilterWin + Ctrl + C
Åpne høyreklikkmenyenShift + F10
Åpne HjelpemiddelsenteretWin +U

Oppgaver

Side 10 av 52