Til hovedinnhold

Tilpasningsmuligheter i Windows 10 for personer med nedsatt syn

Større ikoner og større tekst på elementer i Windows 10

Øke størrelse på elementer i Windows 10

Du kan øke størrelsen på elementene på skjermen ved å gå til:

  • Win + U (Innstillinger – Hjelpemiddel) - Skjerm

Velg Flere skjerminnstillinger. Under Skala og oppsett finner du nedtrekksmenyen Endre størrelsen på tekst, apper og andre elementer. Standardverdien er 100%. Hvis du øker til mer enn 150 %, kan enkelte dialogbokser bli så store at de ikke får plass i skjermbildet. Det kan da bli vanskelig å navigere i dem.

Oppgaver

Større ikoner (Windows 10)

Du kan endre størrelsen på kun ikonene på skjermen, ved å høyreklikk på skrivebordet, velg Vis, og velg deretter Store ikoner, Middels store ikoner eller Små ikoner.

Du kan også få tilgang til høyreklikk-menyen med hurtigtasten Shift + F10.

SKjermdump valg av ikoner i høyreklikk-meny

Alternativt kan du holde Ctrl-tasten inne og bruk musehjulet for å forstørre ikonene, når musepekeren er på skrivebordet. Hvis du har bærbar PC, kan du holde Ctrl-tasten inne og dra to fingre opp eller ned på mouspaden.

Oppgaver

Større tekst (Windows 10)

Du kan øke tekststørrelsen i menyer oversikter for å gjøre skjermen lettere å se:

  • Win + U (Innstillinger – Hjelpemiddel) - Skjerm

Gjør teksten større: Hvis du vil gjøre teksten på skjermen større, justerer du glidebryteren.

Gjør alt større: Her kan du gjøre alt større, også apper og tekst. Standard er 100%. Du kan velge forstørringsgrad i nedtrekksmenyen. Dette er tilsvarende for innstillingene for skjerm i menyen for System, som vi har sett på tidligere i denne delen.

Skjermdump gjør tekst større i innstillinger for skjerm

Oppgaver

Side 8 av 52