Til hovedinnhold

Tilpasningsmuligheter i Windows 11 for personer med nedsatt syn

Forstørre med Zoom i Word

Du kan forstørre teksten i Word, uten å øke skriftstørrelsen, ved å bruke Zoom-funksjonen. Merk at det kun er dokumentet som blir forstørret, mens menylinjene/båndet forblir i den størrelsen det er.

Det finnes flere måter du kan gjøre dette på. Under Visning-fanen kan du velge Zoom og gjøre innstillinger:

Skjermdump zoom i visningsfanen i Word

Du kan også justerer forstørringen ved å bruke Ctrl-tasten sammen med hjulet på musa.

Forstørringen kan også justeres i statuslinjen nederst til høyre:

Skjermdump forstørringslinje som kan justeres.

På noen tastatur kan du forstørre i Word med Ctrl + pluss / Ctrl + minus på det numeriske tastaturet. På noen bærbare PC-er kan du bruke kombinasjonen Ctrl + to fingre opp/ned på mousepad.

For å unngå at linjene med tekst havner utenfor skjermen, kan du aktivere funksjonen Web-oppsett. Du finner funksjonen ved å velge Visning fra båndet. Når Web-oppsett er valgt, vil teksten tilpasses slik at en linje som er for lang, deles i flere linjer. Du slipper da å bla sideveis for å få lest.

Oppgaver

Side 13 av 49